Entries by Florin P.

Nr. 4/31 din 03.07.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 03.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă organizarea în perioada 08.07.2019 – 10.07.2019 a unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenții programului de studii universitare de masterat Administrație publică europeană.Art. 2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii […]

Nr. 3/31 din 03.07.2019

Având în vedere: cererea studentului Crețoiu Ioan Trandafir, anul II Inginerie mecanică, înregistrată la Rectorat cu nr. 1272/02.07.2019; cererea studentului Stan Patric Timotei, anul II Inginerie mecanică, înregistrată la Rectorat cu nr. 1273/02.07.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă susținerea examenului de diferență la […]

Nr. 2/31 din 03.07.2019

Având în vedere: adresa CEAC nr. 19/20.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1185/24.06.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri corective şi de îmbunătăţire a activităţii la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în urma analizei rapoartelor de monitorizare a programelor de studii, […]

Nr. 1/31 din 03.07.2019

Având în vedere: adresa CEAC nr. 19/20.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1185/24.06.2019; Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Raportul final privind monitorizarea programelor de studii în anul 2018 la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă facultăţilor […]

Nr. 1/30 din 26.06.2019

Având în vedere: propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 494/26.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1211/26.06.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 26.06.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă actualizarea Anexei privind achiziţiile directe pe anul 2019.Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 114 din 20.06.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 417/13.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 163/13.06.2019;         Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 20.06.2019, a hotărât:Art.1. Se aprobă ca în perioada 01.07.2019 – 19.07.2019 să se efectueze recuperări de activităţi didactice şi respectiv examinări, la disciplina ,,Bazele […]