Entries by Florin P.

Nr. 145 din 09.09.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr.136 din 04.09.2019; prevederile Art.286, alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.302, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(1) şi alin.(2), lit.n. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; necesitatea asigurării continuităţii activităţii în perioada de tranziţie aferentă reorganizării prin comasare a celor două departamente […]

Nr. 144 din 09.09.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr.1/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 consolidat rectificat (3), în forma propusă […]

Nr. 143 din 04.09.2019

Având în vedere: adresele Nr. 36029/E/08.08.2019 și Nr. 36029/19.08.2019, transmise Senatului universitar de către Direcţia Generală Învăţământ Universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; Hotărârea Consiliului de Etică și Management Universitar nr. 43/25.07.2019, comunicată Senatului prin poştă prin adresa nr. 36029/E/08.08.2019 de către Direcţia Generală Învăţământ Universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi înregistrată la secretariatul […]

Nr. 142 din 04.09.2019

Având în vedere: dispoziţiile Art. 38, alin. (2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.09.2019, a hotărât:Art. 1. Începând cu anul universitar 2019-2020, la ciclurile de studii de licenţă şi master, atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi […]

Nr. 141 din 04.09.2019

Având în vedere: prevederile capitolului „A. PRELUNGIREA”, alin.(3), (4), (5), (6), (7) și (8) din Procedura operațională „Modificarea perioadei studiilor doctorale” (Cod: P.4.2-9); adresa Şcolii Doctorale de Inginerie nr. 116/25.07.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 213/25.07.2019; avizarea în Consiliul Şcolii Doctorale din data de 24.07.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa […]

Nr. 140 din 04.09.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.mm din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 04.09.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.09.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Structura anului universitar 2019-2020 pentru studii universitare de licenţă la Departamentul de […]

Nr. 139 din 04.09.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 1/34 a Consiliului de administraţie din data de 25.07.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.09.2019, a hotărât:Art. 1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii programului de studii universitare de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, […]

Nr. 138 din 04.09.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 2/34 a Consiliului de administraţie din data de 25.07.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.09.2019, a hotărât:Art.1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinară cu taxă pe disciplină, pentru studenţii programului de studii universitare de licenţă Electromecanică, anul IV, în perioada 09.09.2019 […]

Nr. 137 din 04.09.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 3/34 a Consiliului de administraţie din data de 25.07.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.d) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Ordinului MECS nr. 4342/2015 – aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate; Hotărârea Senatului nr.68 din […]

Nr. 136 din 04.09.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1357/11.07.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.199/11.07.2019; adresa Rectoratului nr.1144/12.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.160/13.06.2019; prevederile Art.195, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.gg din Carta Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița; prevederile Art.54, alin.(4) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.21, alin.(4) din […]