Entries by Florin P.

Nr. 2/22 din 25.04.2019

Având în vedere: Adresa BFC nr. 55/24.04.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 881/24.04.2019; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.04.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă utilizarea următoarelor sume prescrise, aflate în contul 50053061983 – „Sume de mandat“, în vederea achitării obligațiilor instituției către terți:25.367 lei – […]

Nr. 90 din 25.04.2019

Având în vedere: Hotărârea Consiliului de administrație nr.1/22 din data de 25.04.2019; Contractul institutional nr. 29539/01.04.2019, înregistrat la rectorat cu nr. 707/02.04.2019, încheiat între universitate și MEN privind finanțarea instituțională acordată UEMR pentru anul 2019; Procesul-verbal încheiat în data de 25.04.2019, cu ocazia consultării prealabile a Sindicatului FIRES și a reprezentanților angajaților UEMR; prevederile Art.52, […]

Nr. 1/22 din 25.04.2019

Având în vedere: Contractul institutional nr. 29539/01.04.2019, înregistrat la rectorat cu nr. 707/02.04.2019, încheiat între universitate și MEN privind finanțarea instituțională acordată UEMR pentru anul 2019; Procesul-verbal încheiat în data de 25.04.2019, cu ocazia consultării prealabile a Sindicatului FIRES și a reprezentanților angajaților UEMR; situaţia financiară dificilă a universităţii; prevederile Art.52, alin.(3) din Legea nr. […]

Nr. 1/21 din 24.04.2019

Având în vedere: Adresa Ligii studenților din UEMR, înregistrată la DGAF cu nr. 284/19.04.2019 și la rectorat cu nr. 846/22.04.2019;          Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 24.04.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă repartizarea sălii B6 pentru Liga studenților din UEMR.Art. 2. Prezenta se comunicăDirecţiei Generale […]

Nr. 89 din 22.04.2019

Având în vedere: prevederile Art. 225, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 66 din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art. 20, alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor […]

Nr. 88 din 22.04.2019

Având în vedere: prevederile Art. 225, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 66 din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art. 20, alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor […]