Entries by Florin P.

Nr. 4/34 din 25.07.2019

Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 25.07.2019, în unanimitate de voturi a hotărât: Art. 1. Se aprobă modelul contractelor de studii pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează:Contract anual de studii pentru studii de licenţă;Contract anual de studii pentru studii de master;Contract de studii de licenţă;Contract de studii de […]

Nr. 3/34 din 25.07.2019

Având în vedere: Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, art.38, alin.(2), lit.(d); Ordinul MECS nr. 4342/2015 – aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.07.2019, a hotărât:Art. 1. […]

Nr. 2/34 din 25.07.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă organizarea în perioada 04.09.2019 – 09.09.2019 a unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenții programului de studii universitare de licență Electromecanică.Art. 2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Inginerie […]

Nr. 1/34 din 25.07.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă organizarea în perioada 04.09.2019 – 09.09.2019 a unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenții programului de studii universitare de licență PIPP.Art. 2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Științe […]

Nr. 3/33 din 16.07.2019

Având în vedere: adresa BFC nr. 914/16.07.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1403/16.07.2019;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.07.2019, a hotărât:Art. 1. Utilizarea excedentului aferent anului 2018 pentru acoperirea golului temporar de casă determinat de necesitatea și urgența achitării diferenței la factura nr. 5/12.07.2019, emisă de […]

Nr. 2/33 din 16.07.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă machetele privind formularele necesare evidențelor rezultatelor la proba I a Concursului de admitere 2019, studii universitare de licență și studii universitare de masterat.Art. 2. Secretarii comisiilor de admitere de la fiecare facultate vor particulariza […]

Nr. 1/33 din 16.07.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 105 din 13.06.2019 a Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se alocă sala A3.0 în vederea organizării Biroului Electoral al Universității.Art. 2. Prezenta se comunică Biroului Electoral al Universității, Senatului UEMR, facultăților […]

Nr. 2/32 din 10.07.2019

Având în vedere: adresa Senatului nr. 193/08.07.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1305/08.07.2019;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se menține repartizarea cifrei de şcolarizare, alocate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar […]

Nr. 1/32 din 10.07.2019

Având în vedere: adresa FSE nr. 344/10.07.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1324/10.07.2019;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă organizarea în perioada 16.07.2019 – 17.07.2019 a unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenții din anii terminali ai […]