Entries by Florin P.

Nr. 117 din 04.07.2019

Având în vedere: propunerea Consiliului de administraţie nr. 1290/03.07.2019, privind componenţa Comisiei de etică universitară din UEMR; prevederile Art.45, alin.(2) din Codul de Etică şi deontologie profesională al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R77); prevederile Art.11 din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2);Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data […]

Nr. 116 din 04.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.30, alin.(6) şi (7) din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 398/26.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1215/26.06.2019, privind componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de lector, poziţia 30 din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie […]

Nr. 115 din 04.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.mm din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Hotărârii Senatului nr.90 din 25.04.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă modificarea structurii anului universitar 2018-2019 pentru Facultatea de Inginerie şi Management privind susţinerea colocviului de practică în […]

Nr. 4/31 din 03.07.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 03.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă organizarea în perioada 08.07.2019 – 10.07.2019 a unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenții programului de studii universitare de masterat Administrație publică europeană.Art. 2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii […]

Nr. 3/31 din 03.07.2019

Având în vedere: cererea studentului Crețoiu Ioan Trandafir, anul II Inginerie mecanică, înregistrată la Rectorat cu nr. 1272/02.07.2019; cererea studentului Stan Patric Timotei, anul II Inginerie mecanică, înregistrată la Rectorat cu nr. 1273/02.07.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă susținerea examenului de diferență la […]

Nr. 2/31 din 03.07.2019

Având în vedere: adresa CEAC nr. 19/20.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1185/24.06.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri corective şi de îmbunătăţire a activităţii la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în urma analizei rapoartelor de monitorizare a programelor de studii, […]

Nr. 1/31 din 03.07.2019

Având în vedere: adresa CEAC nr. 19/20.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1185/24.06.2019; Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.07.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Raportul final privind monitorizarea programelor de studii în anul 2018 la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă facultăţilor […]

Nr. 1/30 din 26.06.2019

Având în vedere: propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 494/26.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1211/26.06.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 26.06.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă actualizarea Anexei privind achiziţiile directe pe anul 2019.Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.