Entries by Florin Pomoja

NR. 9 din 23.01.2019

Având în vedere: demisia doamnei conf. univ. dr. Dorina CHIŞ-TOIA din funcţia de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale, înregistrată la Rectorat sub nr. 81/14.01.2019; prevederile Art.21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); Adresa nr. 153/22.01.2019 […]

NR. 8 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.29, Art.30 şi Art.39 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 146/22.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 105/22.01.2019, privind componenţa Comisiilor de concurs şi contestaţii pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 18, din Statul de funcţii al […]

NR. 7 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.29, Art.30 şi Art.39 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 35/23.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 159/23.01.2019, privind componenţa Comisiilor de concurs şi contestaţii pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 28, din Statul de funcţii al […]

NR. 6 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.128, alin.(3) şi Art.213, alin.(2), lit.b din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (b) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât: Art. 1. Senatul lansează în dezbaterea comunităţii universitare Ediţia3/revizia1 […]

NR. 5 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.12, alin.(10) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa (Cod: R3); rezultatul alegerilor pentru ocuparea locurilor vacantate de membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie şi Management pentru mandatul 2016-2020; prevederile Art.43, alin.(2), lit.b), Art. 44, alin.(2) şi […]

NR. 1/3 din 22.01.2019

Având în vedere: Solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 34/21.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 143/22.01.2019; Solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 102/17.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 130/21.01.2019; Prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile; Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data […]

NR. 4 din 17.01.2019

Având în vedere: prevederile Art. 18, alin (3) din Regulamentul privind evaluarea, examinarea şi notarea performanțelor profesional ştiinţifice ale studenţilor (R8); prevederile Art. 141 şi 142 din Legea nr.53/2003 (Codul muncii), republicată; adresa Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică nr. 18/14.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 1/14.01.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit […]

NR. 3 din 17.01.2019

Având în vedere:  prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (s) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;  adresa FIM nr. 36/16.01.2019, înregistrată la Rectorat sub nr. 98/16.01.2019;  adresa Rectoratului nr. 104/16.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 6/17.01.2019;  avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 16.01.2019; Senatul Universităţii […]

NR. 2 din 17.01.2019

Având în vedere: rezultatul concursului pentru alegerea directorului Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat, organizat în data de 14.01.2019; adresa Departamentului Şcoală Doctorală de Inginerie nr. 3/15.01.2019, înregistrată la Rectorat sub nr. 96/15.01.2019 şi la secretariatul Senatului sub nr. 3/17.01.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.01.2019, a […]

NR. 1 din 17.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); Adresa nr. 103/16.01.2019 a Consiliului de administraţie privind propunerea Calendarului pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa funcţii în structurile de conducere; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” […]