Entries by

Nr. 6/51 din 23.09.2020

Având în vedere: Adresa Ligii studenților din UEMR nr. 164/22.09.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 1597/23.09.2020; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 23.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă alocarea unui videoproiector pentru Liga studenților din UEMR.Art. 2. Prezenta se comunicăDirecţiei Generale Administrativ-Financiare și Ligii […]

Nr. 5/51 din 23.09.2020

Având în vedere: Adresa Ligii studenților din UEMR, nr. 163/22.09.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 1596/23.09.2020; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 23.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă repartizarea sălii B3.1 pentru Liga studenților din UEMR, în vederea schimbării sediului din sala B3.2.Art. 2. […]

Nr. 4/51 din 23.09.2020

Având în vedere: Adresa Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” din Reşiţa nr. 31/16.09.2020, înregistrată la nivelul Rectoratului UEMR cu nr. 1525/16.09.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 23.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă numirea domnului ș.l.dr.ing. Zoltan-Iosif Korka în funcția de diriginte al clasei de […]

Nr. 3/51 din 23.09.2020

Având în vedere: Adresa FSE nr. 264/23.09.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1572/23.09.2020; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 23.09.2020, a hotărât:Art. 1. Începând cu data de 24.09.2020, se aprobă coordonatorii programelor de studii, după cum urmează: Art. 2. Prezenta va fi adusă la […]

Nr. 2/51 din 23.09.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021; Adresa MEC nr. 610/-2/28.05.2020 privind numărul de locuri fără plata taxelor […]

Nr. 1/51 din 23.09.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021; Adresa MEC nr. 610/-2/28.05.2020 privind numărul de locuri fără plata taxelor […]

Nr. 120 din 25.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art. 16, 17 şi 21 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (R 25); solicitarea domnului drd. ing. Dorian Anghel înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 144/25.09.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în […]

Nr. 119 din 25.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.16, 17 şi 21 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (R 25); solicitarea domnului drd. ing. Bogdan Protea înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 145/25.09.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa […]

Nr. 118 din 25.09.2020

Având în vedere: HG 937 din 07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; Adresa Consiliului de administraţie nr. 1644/24.09.2020; Avizarea în Consiliul de administraţie din data de 24.09.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.09.2020, a hotărât:Art. 1. În anul universitar 2020 – […]

Nr. 117 din 25.09.2020

Având în vedere: solicitarea doamnei Lavinia Popp, privind desfășurarea de activități didactice, în calitate de conducător de doctorat, în cadrul Școlii doctorale de Sociologie, Filozofie și Științe Politice din cadrul Universității de Vest din Timișoara; faptul că, la ora actuală, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa nu are Şcoală doctorală proprie în domeniul Sociologie; prevederile Art. […]