Entries by

Nr. 3/52 din 24.09.2020

Având în vedere: Adresa FIM nr. 536/23.09.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1582/23.09.2020; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 24.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă demolarea anexei situate între Corpul A și Corpul B.Art. 2. Prezenta se comunică Facultății de Inginerie și Management și […]

Nr. 2/52 din 24.09.2020

Având în vedere: Contractul de fuziune prin absorbție semnat cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, încheiat şi autentificat sub nr. 1973/02.07.2020.Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 24.09.2020, a hotărât:Art. 1. În anul universitar 2020-2021, disciplinele prevăzute în Planurile de învăţământ din cadrul Departamentului pentru Pregătirea […]

Nr. 1/52 din 24.09.2020

Având în vedere: Art. 7 din OUG 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 24.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă modalitățile de desfășurare a […]

Nr. 6/51 din 23.09.2020

Având în vedere: Adresa Ligii studenților din UEMR nr. 164/22.09.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 1597/23.09.2020; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 23.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă alocarea unui videoproiector pentru Liga studenților din UEMR.Art. 2. Prezenta se comunicăDirecţiei Generale Administrativ-Financiare și Ligii […]

Nr. 5/51 din 23.09.2020

Având în vedere: Adresa Ligii studenților din UEMR, nr. 163/22.09.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 1596/23.09.2020; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 23.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă repartizarea sălii B3.1 pentru Liga studenților din UEMR, în vederea schimbării sediului din sala B3.2.Art. 2. […]

Nr. 4/51 din 23.09.2020

Având în vedere: Adresa Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” din Reşiţa nr. 31/16.09.2020, înregistrată la nivelul Rectoratului UEMR cu nr. 1525/16.09.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 23.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă numirea domnului ș.l.dr.ing. Zoltan-Iosif Korka în funcția de diriginte al clasei de […]

Nr. 3/51 din 23.09.2020

Având în vedere: Adresa FSE nr. 264/23.09.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1572/23.09.2020; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 23.09.2020, a hotărât:Art. 1. Începând cu data de 24.09.2020, se aprobă coordonatorii programelor de studii, după cum urmează: Art. 2. Prezenta va fi adusă la […]

Nr. 2/51 din 23.09.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021; Adresa MEC nr. 610/-2/28.05.2020 privind numărul de locuri fără plata taxelor […]

Nr. 1/51 din 23.09.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021; Adresa MEC nr. 610/-2/28.05.2020 privind numărul de locuri fără plata taxelor […]

Nr. 120 din 25.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art. 16, 17 şi 21 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (R 25); solicitarea domnului drd. ing. Dorian Anghel înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 144/25.09.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în […]