Entries by Florin Pomoja

NR. 2/5 din 30.01.2019

Având în vedere: Solicitarea d-nei ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta, înregistrată la Rectorat cu nr. 193/29.01.2019; Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.01.2019, a hotărât: Art. 1. Se aprobă reducerea cu 20% a taxei cursurilor de pregătire teoretică a electricienilor pentru personalul S.C. Electroechipament Industrial SRL, din lista […]

Nr. 1/5 din 30.01.2019

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 56/30.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 197/30.01.2019; Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.01.2019, a hotărât: Art. 1. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019.Art. 2. Se aprobă Anexa actualizată privind achiziţiile directe pe anul 2019. Art. 3. […]

Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului marcată la UEMR – Cine uită istoria este condamnat să o repete!

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița organizează un eveniment menit să păstreze vie amintirea uneia dintre cele mai mari orori ale secolului trecut, Holocaustul. Cadre didactice specializate din domeniul istoriei și studenți din cadrul Facultății de Științe Sociale ai universității reșițene, liceeni ai Colegiului Național „Diaconovici Tietz”, împreună cu reprezentanți ai Comunității Evreiești din Reșița, marchează […]

Rezultate obținute de studenții Universității „Eftimie Murgu” din Reșița la competiții naționale universitare

În perioada 26-27 ianuarie  2019, în sala de atletism din Municipiul Bacău a avut loc a XXIV-a ediție a Campionatelor Naționale Universitare. Printre studenții sportivi din cele 22 de centre universitare, au participat și studenții Universității „Eftimie Murgu” din Reșița. După rezultatele deosebite obținute în anii trecuți, iată că și în acest an studenții de […]

RESPECTul se câştigă prin parteneriate şi adaptarea la schimbare

În perioada septembrie – decembrie 2018 s-au desfăşurat activităţile proiectului Implementarea strategiei de predare – învăţare – evaluare RESPECT în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Proiectul educaţional RESPECT – Responsabilitate Eficiență Sustenabilitate Personalizare Echitate Comunicare Tehnologie – a fundamentat în universitatea reșițeană o abordare educaţională activă, centrată pe student […]

Un nou program de studii în oferta educațională a UEMR pentru 2019-2020

Facultatea de Științe Sociale din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița a solicitat pe parcursul anului 2018 Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, ARACIS, acreditarea unui nou program de studii la ciclul masteral, în domeniul Științe ale educației. Noul program, Management educațional, a obținut în decembrie 2018 acreditarea ARACIS, venind ca o […]

NR. 13 din 23.01.2019

Având în vedere: adresa domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 2/15.01.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât: Art.1. Se respinge solicitarea de anulare a Art. 5 din Hotărârea nr. 289 din 17.12.2018 a Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din […]

NR. 12 din 23.01.2019

Având în vedere: adresa domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 336/18.12.2018; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât: Art.1. Se respinge solicitarea de anulare a Hotărârii nr. 274 din 06.12.2018 a Senatului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa. Art.2. Prezenta […]

NR. 11 din 23.01.2019

Având în vedere: adresa depusă de 17 cadre didactice din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 143/20.07.2018, privind revocarea domnului conf. univ. dr. Andrade-Ionuţ Bichescu din funcţia de Rector UEMR; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât: Art. 1. Se […]

NR. 10 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.304, alin.(13), lit.a) şi b) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.1, alin.(3) şi (4), precum şi ale Art.6, alin.(2) şi (4) din Ordinul nr.5.559/2011 – Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ; prevederile Art.38, alin.(2), lit.dd) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile […]