Entries by Florin P.

Nr. 245 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 5.6, alin. (6) din Procedura operaţională: Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ (Cod: P4.0-0); adresa Rectoratului nr. 2672/18.12.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 390/18.12.2019; Referatul nr. 393/19.12.2019 întocmit de către Comisia pentru învăţământ a Senatului;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, […]

Nr. 244 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 5.6, alin. (6) din Procedura operaţională: Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ (Cod: P4.0-0); adresa Rectoratului nr. 2672/18.12.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 390/18.12.2019; Referatul nr. 393/19.12.2019 întocmit de către Comisia pentru învăţământ a Senatului;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, […]

Nr. 243 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 5.6, alin. (6) din Procedura operaţională: Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ (Cod: P4.0-0); adresa rectoratului nr. 2672/18.12.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 390/18.12.2019; Referatul nr.393/19.12.2019 întocmit de către Comisia pentru învăţământ a Senatului;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, în […]

Nr. 242 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 5.6, alin. (6) din Procedura operaţională: Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învățământ (Cod: P4.0-0); adresa Rectoratului nr. 2672/18.12.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 390/18.12.2019; Referatul nr.393/19.12.2019 întocmit de către Comisia pentru învăţământ a Senatului;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, în […]

Nr. 241 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 5.6, alin. (6) din Procedura operaţională: Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ (Cod: P4.0-0); adresa Rectoratului nr. 2672/18.12.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 390/18.12.2019; Referatul nr.393/19.12.2019 întocmit de către Comisia pentru învăţământ a Senatului;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, în […]

Nr. 240 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa”; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 18.12.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Ghidul studentului pentru anul universitar 2019-2020.Art. 2. Ghidul menţionat la […]

Nr. 239 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 18.12.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, a hotărât:Art.1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (R09), Ediția 3/revizia 0.Art.2. […]

Nr. 238 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa”; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 18.12.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, a hotărât:Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea activităţilor de voluntariat la UEMR (R4.2-0.2), Ediţia […]

Nr. 237 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 18.12.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, a hotărât:Art.1. Se aprobă Regulamentul cadru privind acordarea de burse pentru studenţi (R4), Ediţia 3/revizia […]

Nr. 236 din 19.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa”; propunerea Consiliului de administraţie al universităţii nr.2668/18.12.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 389/18.12.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.12.2019, a hotărât:Art.1. Se aprobă  Regulamentul privind reclasificarea studenţilor pe locurile […]