Entries by Florin P.

Nr. 3/24 din 16.05.2019

Având în vedere: Adresa DTSS nr. 106/16.05.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 999/16.05.2019;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.05.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut Departamentului de Teologie și Științe Sociale, în cuantum de 2500 lei, din excedentul bugetar al Departamentului pentru Pregătirea Personalului […]

Nr. 2/24 din 16.05.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr. 205/27.09.2018 privind aprobarea Procedurii operaționale Întocmirea statelor de funcții, Ediția 1, revizia 4, Cod: P4.2-10; Hotărârea Senatului nr. 90/25.04.2019 privind reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.05.2019, a […]

Nr. 1/24 din 16.05.2019

Având în vedere: Propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 62/15.05.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1001/16.05.2019;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.05.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat I.Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.