Entries by Florin P.

Nr. 5/30 din 28.05.2020

Având în vedere: Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; HG nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; Ordinul MEC nr. 4.259/15.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor […]

Nr. 4/30 din 28.05.2020

Având în vedere: Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; HG nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; Ordinul MEC nr. 4.259/15.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor […]

Nr. 2/30 din 28.05.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa […]

Nr. 1/30 din 28.05.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa […]

Nr. 63 din 04.06.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 28.05.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.06.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Procedura operaţională privind elaborarea Raportului anual al activităţii de […]

Nr. 62 din 04.06.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 28.05.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.06.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Procedura operaţională privind elaborarea Planului multianual/anual de audit public […]

Nr. 61 din 04.06.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 03.06.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.06.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Metodologia privind admiterea la studii universitare de doctorat pentru […]

Nr. 60 din 04.06.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 03.06.2020.     Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.06.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Procedura operaţională – Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor […]