Entries by Florin P.

Nr. 3/17 din 10.0.42019

Având în vedere: Solicitarea domnișoarei asist. univ. drd. Veronica-Mihaela GUȘE, înregistrată la DTSS cu nr. 73/09.04.2019 și la Rectorat cu nr. 764/10.04.2019, privind preluarea activităților de seminar/lucrărilor practice de către cadre titulare de la EFS; Solicitarea Episcopiei Caransebeșului nr. 663-C/08.04.2019 înregistrată la Rectorat cu nr. 765/10.04.2019, privind preluarea activităților de seminar ale pr. dr. Laurențiu […]

Nr. 2/17 din 10.04.2019

Având în vedere: Solicitarea domnului prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH înregistrată la Rectorat cu nr. 744/08.04.2019 privind regia Contractului nr. 1/2019 cu denumirea „Analiza vibrațiilor ansamblului compresor de la fabrica de oxigen“;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.04.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă reducerea regiei […]

Nr. 1/17 din 10.04.2019

Având în vedere: Propunerea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii nr. 6/03.04.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 720/03.04.2019;         Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.04.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Programul de audit intern al CEAC pe anul 2019.Art. 2. Prezenta se comunică Comisiei pentru Evaluarea […]

Nr. 7/16 din 03.04.2019

Având în vedere: Propunerea Facultăţii de Științe Sociale nr. 234/03.04.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 718/03.04.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.04.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Planul de multiplicare pe anul 2019, pentru Facultatea de Științe Sociale, conform tabelului anexat.Art. 2. Prezenta se comunică Facultăţii de Științe Sociale, […]

Nr. 6/16 din 03.04.2019

Având în vedere: Adresa FIM nr. 215/03.04.2019,  înregistrată la rectorat cu nr. 708/03.04.2019;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 03.04.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă repartizarea sălii B5 pentru Departamentul Școală Doctorală.Art. 2. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului de administrație […]

Nr. 5/16 din 03.04.2019

Având în vedere: Adresa FSS nr. 233/02.04.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 705/02.04.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.04.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă susținerea modulară a orelor de activități didactice la disciplina Gimnastica artistică, programul de studii universitare de licență Educație fizică și sportivă, anul I, semestrul II, […]

Nr. 4/16 din 03.04.2019

Având în vedere: Adresa MEN nr. 121/GP/01.04.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 697/02.04.2019; Adresa DGAF nr. 224/03.04.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 709/03.04.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.04.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă LISTA „Alte cheltuieli de investiții – de la buget“ defalcată pe categorii de bunuri repartizate […]

Nr. 3/16 din 03.04.2019

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 225/03.04.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 710/03.04.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.04.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă LISTA „Alte cheltuieli de investiții – fonduri speciale“ –  Anexa 1b. Alocații fonduri speciale în cadrul Proiectului POCU/320/6/21/121030 intitulat „Împreună universități și angajatori. […]

Nr. 2/16 din 03.04.2019

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 226/03.04.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 714/03.04.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.04.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 privind achizițiile în cadrul Proiectului POCU/320/6/21/121030 intitulat „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de […]

Nr. 1/16 din 03.04.2019

Având în vedere: Adresa MEN nr. 121/GP/01.04.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 697/02.04.2019; Adresa DGAF nr. 224/03.04.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 709/03.04.2019; Nedeblocarea soldului ce are ca destinaţie cheltuieli de capital repartizate pentru Reabilitare imobile: Campus universitar Complex „Eftimie Murgu”; Necesitatea finalizării lucrărilor la Campusul universitar Complex „Eftimie Murgu”,Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie […]