Entries by Florin P.

Nr. 1/15 din 18.03.2020

Având în vedere: adresa MEC nr. 8725/17.03.2020; Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 18.03.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, stabilite prin Hotărârea nr. 4/13 a Consiliului de […]

Nr. 39 din 16.03.2020

Având în vedere: prevederile Art.16, alin.(7) din Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R 4.0-01); prevederile Art.31 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile organizatorice şi funcţiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la nivelul IOSUD din Universitatea „Eftimie Murgu” […]

Nr. 38 din 16.03.2020

Având în vedere: prevederile Art.16, alin.(7) din Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R 4.0-01); prevederile Art.31 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile organizatorice şi funcţiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la nivelul IOSUD din Universitatea „Eftimie Murgu” […]

Nr. 37 din 16.03.2020

Având în vedere: prevederile Art.225, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.66 din Legea nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art.20, alin.(5) din Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial […]

Nr. 36 din 16.03.2020

Având în vedere: prevederile Art.225, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.66 din Legea nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art.20, alin.(5) din Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial […]

Nr. 35 din 16.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 11.03.2020; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.03.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Raportul de autoevaluare al programului de studii universitare de licenţă ,,Electromecanică” din domeniul de studii universitare de licenţă Inginerie Electrică,precum și depunerea […]

Nr. 3/14 din 13.03.2020

Având în vedere: Adresa Biroului ERASMUS+ nr. 25/12.03.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 548/13.03.2020; Hotărârea nr. 4/13 a Consiliului de administrație din data de 11.03.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.03.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă ca toate etapele de selecție a studenților beneficiari de burse […]

Nr. 2/14 din 13.03.2020

Având în vedere: Adresa BFC nr. 30/12.03.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 544/12.03.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.03.2020, a hotărât:Art. 1. Utilizarea excedentului aferent anului 2019 pentru acoperirea golului temporar de casă determinat de necesitatea și urgența achitării facturii nr. 690/25.02.2020, emisă de S.C. ADEPREST […]

Nr. 1/14 din 13.03.2020

Având în vedere: Adresa BFC nr. 29/12.03.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 543/12.03.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.03.2020, a hotărât:Art. 1. Utilizarea excedentului aferent anului 2019 pentru acoperirea golurilor temporare de casă determinate de achitarea contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, respectiv […]

Nr. 6/13 din 11.03.2020

Având în vedere: Propunerea DSD nr. 9/04.03.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 475/04.03.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.03.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru alegeri în vederea ocupării locului vacant de membru conducător de doctorat în Consiliul Școlii Doctorale, prezentat în anexă.Art. 2. Prezenta […]