Entries by Florin P.

Nr. 204 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.(n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (l) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; propunerea Departamentului de Învăţământ la Distanţă nr. 188/16.10.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă […]

Nr. 203 din 17.10.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2274/17.10.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 322/17.10.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, a hotărât:Art.1. Se aprobă  Procedura operaţională – Deplasări  în ţară şi străinătate  (P.6.2-2), Ediţia […]

Nr. 202 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Sociale din data de 16.10.2019; Raportul nr. 336/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie […]

Nr. 201 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. l din Carta Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizul Consiliului Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din data de 16.10.2019; Raportul nr. 335/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în […]

Nr. 200 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Sociale din data de 15.10.2019; Raportul nr. 330/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Ştiinţe […]

Nr. 199 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.123, alin.(2), Art.213, alin.(2), lit.d) şi Art. 194, alin.(1), (2) şi (3) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.d din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Rectorului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, aprobată de Consiliul de administraţie al UEMR prin Hotărârea CA nr. 1/47 din data de […]

Nr. 4/48 din 23.10.2019

Având în vedere: Faptul că spațiile din curtea interioară a universității sunt în domeniul privat al instituției, care pot fi deschise și circulației publice; Necesitatea descongestionării traficului și a asigurării parcării autovehiculelor în curtea interioară a universității în condiții optime; Faptul că accesul unui autovehicul în incinta universităţii poate fi considerat o facilitate, nu un […]

Nr. 3/48 din 23.10.2019

Având în vedere: Adresa domnului Pădurariu Nicolae Constantin înregistrată la DGAF cu nr. 814/07.10.2019 și la Rectorat cu nr. 2167/07.10.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 23.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:Art. 1. Se aprobă utilizarea unui spaţiu de către Asociaţia CODER DOJO, în vederea desfăşurării, cu copiii, a […]

Nr. 2/48 din 23.10.2019

Având în vedere: Adresa FIM nr. 857/22.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2305/22.10.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 23.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:Art. 1. Se aprobă organizarea Conferinței de Inginerie Electrică și Sisteme (CIES), ediția a III-a, în perioada 25 – 27 iunie 2020.Art. 2. Prezenta va […]

Nr. 1/48 din 23.10.2019

Având în vedere: Adresa FSS nr. 999/23.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2318/23.10.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 23.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor didactice și de cercetare vacante din statul de funcții al Departamentului de Teologie și Științe Sociale, […]