Entries by Florin P.

Nr. 103 din 10.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin.(2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 458/08.09.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1442/08.09.2020; avizarea de către Consiliul de administrație în ședința din 09.09.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.09.2020, a hotărât:Art. 1. […]

Nr. 102 din 10.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Departamentului de Învăţământ la Distanţă nr. 113/08.09.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1462/09.09.2020; avizarea de către Consiliul de administrație în ședința din 09.09.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.09.2020, a hotărât:Art. […]

Nr. 101 din 10.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 829/09.09.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1468/09.09.2020; avizarea de către Consiliul de administrație în ședința din 09.09.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.09.2020, a hotărât:Art. 1. […]

Nr. 100 din 10.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 247/09.09.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1467/09.09.2020; avizarea de către Consiliul de administrație în ședința din 09.09.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.09.2020, a hotărât:Art. 1. […]

Nr. 99 din 10.09.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 09.09.2020;Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă  începerea anului şcolar 2020-2021 precum şi modul de desfăşurare a activităţilor didactice la Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa, după cum urmează:– Desfăşurarea activităţilor […]

Nr. 98 din 10.09.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 09.09.2020;Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Statul de funcţii al Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa, pentru anul şcolar 2020–2021.Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Colegiului […]

Nr. 97 din 10.09.2020

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr. 1471/09.09.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 125/09.09.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.09.2020, a hotărât: Art. 1. Se aprobă inversarea disciplinei Analiză combinatorică și algoritmică grafurilor, disciplină regăsită în Planul de învățământ al programului de studii Informatică industrială, an universitar 2018-2019, anul […]

Nr. 96 din 10.09.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 09.09.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă revizia Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master  pentru anul universitar 2020-2021, privind actualizarea […]

Nr. 95 din 10.09.2020

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr. 1470/09.09.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 124/09.09.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă norma didactică minimă de 16 ore/săptămână şi diminuarea acesteia conform criteriilor:– Criteriu 1  – conducător  de  doctorat  activ  (coordonează  doctoranzi   în   anul universitar […]