Entries by Florin P.

Nr. 25 din 25.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(2), lit.l din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.l din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; rezultatul concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului nr. 18 de lector universitar din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Economice; Raportul Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse […]

Nr. 4/12 din 13.03.2019

Având în vedere: Adresa DGAF nr. 172/13.03.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 573/13.03.2019, privind insuficiența veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare, precum și a achitării facturilor pentru lucrările executate în baza contractului de achiziție publică de lucrări (execuție) nr. 31/16.10.2018;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data […]

Nr. 3/12 din 13.03.2019

Având în vedere: Solicitarea d-nei ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta, înregistrată la Rectorat cu nr. 562/12.03.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 13.03.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă reducerea cu 20% a taxei cursurilor de pregătire teoretică a electricienilor pentru personalul S.C. Electroechipament Industrial SRL, din lista transmisă cu […]

Nr. 2/12 din 13.03.2019

Având în vedere: Adresa FSS nr. 189/13.03.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 574/13.03.2019, însoțită de Referatul pentru fundamentarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 13.03.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor didactice și de cercetare vacante din statul de […]

Nr. 1/12 din 13.03.2019

Având în vedere: Adresa MEN nr. 50/E/DGIU/12.03.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 567/12.03.2019; Adresa BRU nr. 5/06.02.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 317/06.02.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 22.03.2017, a hotărât:Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs, pe perioadă determinată, a postului de „administrator financiar/patrimoniu/referent de specialitate/consilier juridic“, postul […]

Nr. 5/11 din 06.03.2019

Având în vedere: Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Institutul Național de Administrație nr. 586/12.02.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 370/13.02.2019 și la DGAF cu nr. 98/18.02.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 06.03.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă utilizarea unei săli de curs de către Institutul Național de […]

Nr. 4/11 din 06.03.2019

Având în vedere: solicitarea Asociaţiei Medicilor de Medicină Generală şi Medicină de Familie Caraş-Severin, înregistrată la DGAF cu nr. 128/28.02.2019 și la rectorat cu nr. 494/04.03.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 06.03.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:Art. 1. Se aprobă utilizarea amfiteatrului și a holului de la intrarea […]

Nr. 3/11 din 06.03.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 06.03.2019, a hotărât:Art. 1. Se validează Raportul privind starea Facultăţii de Științe Economice în anul 2018.Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Facultăţii de Științe Economice.

Nr. 2/11 din 06.03.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 06.03.2019, a hotărât:Art. 1. Se validează Raportul privind starea Facultăţii de Inginerie și Management în anul 2018.Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Facultăţii de Inginerie și Management.

Nr. 1/11 din 06.03.2019

Având în vedere: Propunerea Facultăţii de Inginerie și Management nr. 155/05.03.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 508/05.03.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 06.03.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Planul de multiplicare pe anul 2019, pentru Facultatea de Inginerie și Management, conform tabelului anexat.Art. 2. Prezenta se comunică Facultăţii de […]