Entries by Florin P.

Nr. 2/2 din 15.01.2020

Având în vedere: cererile studenților programului de studii universitare de licență EFS; structura anului universitar 2019-2020, studii universitare de licență; prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 15.01.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă organizarea unei sesiuni speciale de examene, în […]

Nr. 1/2 din 15.01.2020

Având în vedere: adresa Compartimentului Resurse Umane nr. 4/10.01.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 16/10.01.2020 și la Rectorat cu nr. 41/13.01.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 15.01.2020, în unanimitate de voturi a hotărât:Art. 1. Se aprobă reorganizarea concursului în vederea ocupării postului vacant de bucătar din […]

Nr. 5/1 din 08.01.2020

Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 08.01.2020, a hotărât:Art. 1. Se alocă sala B3.1 pentru Liga studenților din UEMR.Art. 2. Prezenta se comunică Facultăţii de Inginerie și Management, Ligii studenților și Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 4/1 din 08.01.2020

Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 08.01.2020, a hotărât:Art. 1. Se constituie Laboratorul de Proiectare și Fabricație Asistată de Calculator în sala B1.3, prin mutarea Laboratorului de Proiectare Asistată din sala B3.1 și a celor două mașini educaționale CNC (TURN 55 și MILL 55) din sala B0.2.Art. 2. Prezenta […]

Nr. 3/1 din 08.01.2020

Având în vedere: cererile studenților programului de studii universitare de licență EFS; structura anului universitar 2019-2020, studii universitare de licență; prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 08.01.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă organizarea unei sesiuni speciale de examene, în […]

Nr. 2/1 din 08.01.2020

Având în vedere: propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 12/07.01.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 18/07.01.2020;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 08.01.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Planul de achiziții publice și Anexa la Planul de achiziții, aferente Acordului de grant nr. AG236/SGU/NC/II (II/NC/144), Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE).Art. 2. […]

Nr. 1/1 din 08.01.2020

Având în vedere: propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 12/07.01.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 18/07.01.2020;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 08.01.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Planul de achiziții publice și Anexa la Planul de achiziții, aferente Acordului de grant nr. AG247/SGU/NC/II, Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE).Art. 2. Prezenta […]

Învață să înveți! UEMR ajută studenții la pregătirea sesiunilor de examene

În săptămâna premergătoare sesiunii de examene aferente primului semestru din anul universitar 2019-2020, Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) derulează o serie de sesiuni de informare adresate studenţilor din anul I de la programele de studii din cadrul celor trei facultăți ale universității. O primă astfel de întâlnire cu studenții boboci a fost […]

Ziua Culturii Naționale la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Miercuri, 15 ianuarie 2020, de la ora 15:30, în sala C2.5, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița marchează în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Reșița, Teatrul de Vest Reșița și Consiliul Județean Caraș-Severin, Ziua Culturii Naționale.Sub genericul Citim Eminescu, studenți ai programului de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar, alături de actorii Camelia Ghinea și […]