Entries by Florin P.

Profesorul Gilbert-Rainer Gillich, membru corespondent al AȘTR

Un nou motiv de mândrie pentru colectivul de cadre didactice din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița. Profesorul Gilbert-Rainer Gillich, de la Facultatea de Inginerie și Management, a fost primit Membru Corespondent în Academia de Științe Tehnice din România (AȘTR), grație activității științifice, didactice și manageriale derulate atât în cadrul universității, cât și în industrie.Absolvent al […]

Nr. 4/50 din 16.09.2020

Având în vedere: Adresa FIM nr. 494/15.09.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1508/15.09.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 16.09.2020, a hotărât:Art. 1. Începând cu data de 17.09.2020, se aprobă coordonatorii programelor de studii, după cum urmează: Domeniul de studii / Coordonator domeniu / Nivel […]

Nr. 3/50 din 16.09.2020

Având în vedere: Propunerea Direcției Generale Administrativ-Financiare nr. 561/14.09.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 1498/16.09.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 16.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă achiziționarea a trei echipamente (bunuri mobile de natura mijloacelor fixe, bunuri localizate UEMR Servicii SRL – Sat Coronini) […]

Nr. 2/50 din 16.09.2020

Având în vedere: Propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 98/16.09.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 1519/16.09.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 16.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 – consolidat rectificat 4.Art. 2. Prezenta se comunică Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 1/50 din 16.09.2020

Având în vedere: Adresa Episcopiei Caransebeșului nr. 1305-A/2020 din 17.07.2020 și răspunsul UEMR la aceasta nr. 1174/17.07.2020; Adresa UEMR nr. 1278/28.07.2020; Adresa Episcopiei Caransebeșului nr. 1388-C/2020 din 29.07.2020; Faptul că nu mai există studenți înmatriculați în niciun an de studii, la programele de studii desfășurate în locația Caransebeș (studii universitare de licență: Teologie ortodoxă didactică […]

Nr. 4/48 din 09.09.2020

Având în vedere: Solicitarea d-lui Claudiu Stoica – Director Județean Caraș-Severin, Consiliul Tineretului din România, înregistrată la Rectorat cu nr. 1475/09.09.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 09.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă organizarea unei dezbateri publice între candidații la Primăria Reșița și tinerii din […]

Nr. 3/48 din 09.09.2020

Având în vedere: Solicitarea Asociației FOTO CLUB BANATUL MONTAN, înregistrată la DGAF cu nr. 545/04.09.2020 și la Rectorat cu nr. 1423/04.09.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 09.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă organizarea unui vernisaj în incinta UEMR, în data de 18.09.2020, începând cu […]

Nr. 2/48 din 09.09.2020

Având în vedere: Solicitarea Clubului Sportiv Universitatea Reșița nr. 305/08.09.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 553/08.09.2020 și la Rectorat cu nr. 1459/09.09.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 09.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de închiriere încheiat cu Clubul […]

Nr. 1/48 din 09.09.2020

Având în vedere: HG 738/2020, publicat în MO nr. 821 din 08.09.2020 pentru modificarea anexelor 1 și 2 la HG nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021; Hotărârea nr. 94 din 04.09.2020 a Senatului UEMR;Consiliul de administraţie […]

Conferințele Reșița 250: Oameni – Locuri – Fapte. Un nou proiect dedicat Reșiței

Prin activitatea ei, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița încearcă să se implice în cât mai multe activități care vizează comunitatea în centrul căreia se află. Astfel, un nou proiect va debuta miercuri, 23 septembrie 2020, când, începând cu ora 16.00, în curtea interioară a Bibliotecii Germane „Alexander Tietz” din Reșița se va inaugura un șir […]