Entries by Florin P.

Nr. 205 din 31.10.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2363/30.10.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 348/30.10.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.10.2019, a hotărât:Art.1. Se aprobă Metodologia privind recunoaşterea automată în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a […]

Nr. 2/49 din 30.10.2019

Având în vedere: Propunerea Facultăţii de Inginerie și Management nr. 871/24.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2332/24.10.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:Art. 1. Începând cu data de 01.11.2019, se numeşte doamna ș.l.dr.ing. Mihaela-Dorica STROIA coordonator al programului de studii universitare de licență […]

Nr. 1/49 din 30.10.2019

Având în vedere: Adresa FIM nr. 870/24.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2333/24.10.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:Art. 1. Începând cu data de 01.11.2019, se aprobă coordonatorii programelor de studii, după cum urmează: Domeniul de studii: Inginerie mecanică; Coorodnator domeniu: prof. univ. […]

Nr. 204 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.(n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (l) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; propunerea Departamentului de Învăţământ la Distanţă nr. 188/16.10.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă […]

Nr. 203 din 17.10.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2274/17.10.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 322/17.10.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, a hotărât:Art.1. Se aprobă  Procedura operaţională – Deplasări  în ţară şi străinătate  (P.6.2-2), Ediţia […]

Nr. 202 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Sociale din data de 16.10.2019; Raportul nr. 336/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie […]