Entries by Florin P.

Învățământul superior reșițean – în elita academică

Senatul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a aprobat astăzi, 22 iunie 2020, absorbția Universității „Eftimie Murgu” din Reșița (UEMR), demers inițiat de UEMR la începutul anului universitar curent și validat de structurile colective de conducere. Motivația acestui demers a fost dată de contextul evoluțiilor actuale din spațiul românesc și european al învățământului superior pentru promovarea […]

Nr. 66 din 18.06.2020

Având în vedere: Prevederile Art. 123, alin. (1) şi  alin. (2), Art. 194, alin. (1), (2) și (3) şi Art. 213, alin. (2), lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată; Art. 38, alin (2), lit. d) din Carta UEMR; Art. 3, alin. (3), din Legea Consorţiilor universitare nr. 287/2004; Hotărârea Consiliului de Administraţie […]

Nr. 65 din 11.06.2020

Având în vedere: Propunerea DPPD nr. 82/05.06.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 89/09.06.2020.Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.06.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Calendarul organizării şi desfăşurării examenului de finalizare a Programelor de formare psihopedagogică, Nivel I şi Nivel II pentru cursanţii din Postuniversitar, astfel: Sesiunea iunie […]

Nr. 64 din 11.06.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 10.06.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.06.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii on-line în […]

Nr. 2/33 din 10.06.2020

Având în vedere: Cererea domnului lector univ. dr. Dan Mihai Rohozneanu, director de grant al proiectului „Nu abandona, implică-te! Stay your university (NAISYU), finanțat prin Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU-N), din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)”, înregistrată la Rectorat cu nr. 997/09.06.2020;          Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, […]

Nr. 1/33 din 10.06.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021; Adresa MEC nr. 610/-2/28.05.2020 privind numărul de locuri fără plata taxelor […]

Nr. 4/31 din 03.06.2020

Având în vedere: Cererile studenților programului de studii universitare de licență EFS; Hotărârea Consiliului de administrație nr. 2/2 din 15.01.2020; adresa MEC-DGÎU nr. 98/DGIU/10.03.2020; Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; Suspendarea activităților frontale cu studenții, ca urmare a implementării la nivel național a măsurilor de prevenire a răspândirii […]

Nr. 3/31 din 03.06.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021; Adresa MEC nr. 610/-2/28.05.2020 privind numărul de locuri fără plata taxelor […]

Nr. 2/31 din 03.06.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021; Adresa MEC nr. 610/-2/28.05.2020 privind numărul de locuri fără plata taxelor […]

Nr. 1/31 din 03.06.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021; Adresa MEC nr. 610/-2/28.05.2020 privind numărul de locuri fără plata taxelor […]