Entries by Florin P.

Nr. 92 din 23.05.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr.90 din 25.04.2019 privind reducerea temporară a activității, pentru motive economice; Hotărârea nr. 2/24 a Consiliului de administraţie din data de 16.05.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.05.2019, a hotărât:Art.1. Pe toată durata de valabilitate a Hotărârii Senatului nr.90 din 25.04.2019,  în cazul personalului […]

Nr. 91 din 23.05.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(1), lit.e din Legea Educației Naționale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr. 1/24 a Consiliului de administraţie din data de 16.05.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.05.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri […]

Nr. 2/26 din 29.05.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 29.05.2019, a hotărât:Art. 1. În perioada 01.06.2019 –30.09.2019,accesul cu autoturismul în curtea universității va fi permis numai personalului UEMR și studenților UEMR în baza carnetului de student vizat la zi.Art. 2. Diseminarea prezentei către personalul didactic va fi realizată de […]

Nr. 1/26 din 29.05.2019

Având în vedere: Adresa Colegiului Național „Traian Lalescu“ Reșița nr. 4062/17.05.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 392/20.05.2019 și la rectorat cu nr. 1012/20.05.2019; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 29.05.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă accesul în curtea universității a celor 28 de mașini, conform tabel […]