Entries by Florin P.

Nr. 2/16 din 20.03.2020

Având în vedere: adresa d-nei ș. l. dr. ing. Mihaela Dorica Stroia, înregistrată la rectorat cu nr. 575/18.03.2020;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 20.03.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă achitarea tarifului pentru verificarea dosarului de solicitare în vederea validării și înregistrării, respectiv înscrierii programului de studii universitare de licență […]

Nr. 1/16 din 20.03.2020

Având în vedere: adresa MEC nr. 8725/17.03.2020; Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; Hotărârea nr. 4/13 a Consiliului de administrație din data de 11.03.2020; Hotărârea nr. 1/15 a Consiliului de administrație din data de 18.03.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data […]

Nr. 42 din 19.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 11.03.2020; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.03.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Biroului pentru Asigurarea Calităţii din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R1.3-02), Ediţia 1/revizia 2.Art. 2. […]

Nr. 41 din 19.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 18.03.2020; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.03.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliilor Facultăţilor din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R33), Ediţia 3/revizia 5.Art. 2. Compartimentul TIC […]

Nr. 40 din 19.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 18.03.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.03.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R27-01), Ediţia 1/revizia 4.Art. 2. Compartimentul TIC – […]

Nr. 3/15 din 18.03.2020

Având în vedere: Solicitarea SC Number One Group SRL, înregistrată la DGAF cu nr. 153/13.03.2020 și la rectorat cu nr. 562/17.03.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 18.03.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă accesul în curtea universității a unui număr de 3 autovehicule aparținând  SC Number One […]

Nr. 2/15 din 18.03.2020

Având în vedere: adresa MEC nr. 8719/17.03.2020; cererea dlui prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich înregistrată la rectorat cu nr. 572/18.03.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 18.03.2020, a hotărât:Art. 1. Se acordă avizul d-lui prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich în vederea depunerii candidaturii pentru calitatea […]