Entries by Florin Pomoja

NR. 20 din 07.02.2019

Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât: Art. 1. Se aprobă Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2), Ediţia 3/revizia 1. Art. 2. Modificările aprobate au fost supuse dezbaterii comunităţii universitare în perioada 30.01.2019 – 05.02.2019. Art. 3. Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa se va […]

NR. 19 din 07.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 9/04.02.2018, înregistrată la Rectorat sub nr. 287/04.02.2019; Hotărârea nr. 1/6 a Consiliului de administraţie din data de 05.02.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 07.02.2019, a hotărât: Art. 1. Se aprobă Execuţia […]

NR. 2/6 din 05.02.2019

Având în vedere: propunerea Serviciului Cămin-Cantină nr. 2/05.02.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 294/05.02.2019; Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 05.02.2019, a hotărât: Art. 1. Se aprobă acordarea bursei UEMR Servicii, studenţilor care susţin activitatea administrativă în cadrul Serviciului Cămin-Cantină, începând cu 06.02.2019, după cum urmează:Nume şi prenume student: […]

NR. 1/6 din 05.02.2019

Având în vedere: propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 9/04.02.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 287/04.02.2019;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 05.02.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual aferent anului financiar 2018. Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

NR. 18 din 31.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.7, alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R26); schimbările intervenite în componenţa Senatului UEMR; adresa Ligii studenţilor nr. 110/30.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 17/30.01.2019 şi adresa nr. 112/30.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 18/30.01.2019, privind reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii […]

NR. 17 din 31.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.d şi o din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; adresa Consiliului de administraţie nr. 206/30.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 21/31.01.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 30.01.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.01.2019, a […]

NR. 16 din 31.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(2), lit.k din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin.(2), lit.k din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa; rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiei de decan al […]

NR. 15 din 31.01.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 30.01.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.01.2019, a hotărât: Art.1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de […]

NR. 14 din 31.01.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 23.01.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.01.2019, a hotărât: Art.1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în […]