Entries by Florin P.

Nr. 76 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr.1/18 a Consiliului de administraţie din data de 11.04.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.04.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 consolidat iniţial, în forma propusă […]

Nr. 75 din 04.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Direcţiei Generală Administrativ Financiară nr. 224/03.04.2019, înregistrată la Rectorat sub nr. 709/03.04.2019; Hotărârea nr.1/16 a Consiliului de administraţie din data de 03.04.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.04.2019, a hotărât: Art. 1. Se aprobă  […]

Nr. 74 din 04.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(1) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.5, alin.(1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3); solicitarea domnului conf. univ. dr. […]

Nr. 73 din 04.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.7, alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R26); adresa doamnei conf. univ. dr. Lavinia Niţulescu, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 111/04.04.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.04.2019, a hotărât:Art.1.  Începând cu data de 04.04.2019, […]

Nr. 72 din 04.04.219

Având în vedere: prevederile Art.5, alin. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art. 38, alin. (2), lit.j din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 03.04.2019; adresa Consiliului de administraţie nr.722/03.04.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr.106/04.04.2019; Referatul […]

Nr. 71 din 04.04.2019

Având în vedere: prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Cartei Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa; rezultatul alegerilor pentru ocuparea locului vacantat de membru în Senatul universitar din partea Facultăţii de Inginerie […]

Nr. 70 din 04.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.130, alin.(2) și Art.213, alin.(6), lit.f din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin. (2), lit.t din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr. 1/15 a Consiliului de administraţie din data de 27.03.2019; prezentarea de către Rectorul UEMR a aspectelor relevante ale Raportului Rectorului privind starea universităţii […]

Nr. 1/18 din 11.04.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.04.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 consolidat inițial.Art. 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 consolidat inițial se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 4/17 din 10.04.2019

Având în vedere: Adresa DTSS nr. 74/10.04.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 766/10.04.2019;Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 10.04.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:Art. 1. Se aprobă achitarea tarifului pentru verificarea dosarului de solicitare în vederea validării și înregistrării, respectiv înscrierii în RNCIS a programului de studii universitare […]