Entries by Florin P.

Ziua internațională a democrației, la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a decretat ca, începând cu anul 2008, data de 15 septembrie să fie sărbătorită ca Zi Internaţională a Democraţiei. În cadrul rezoluției care însoțește declarația se afirmă principiile democraţiei, elementele şi modalităţile de exercitare a unei guvernări democratice, precum şi dimensiunea internaţională a democraţiei, această zi având o dublă semnificație: […]

Nr. 6/39 din 09.09.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă modelul declarațiilor cadrelor didactice titulare / pensionate / asociate privind desfășurarea de activități didactice în anul universitar 2019-2020.Art. 2. Prezenta se comunică Biroului Resurse Umane și facultăților, care vor dispune departamentelor completarea acestor declarații […]

Nr. 5/39 din 09.09.2019

Având în vedere: Adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1739/09.09.2019; Hotărârea nr. 2/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019; Hotărârea nr. 3/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019;Consiliul de administraţie al […]

Nr. 4/39 din 09.09.2019

Având în vedere: adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1738/09.09.2019; Hotărârea nr. 2/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019; Hotărârea nr. 3/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019;Consiliul de administraţie al […]

Nr. 3/39 din 09.09.2019

Având în vedere: adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1738/09.09.2019; hotărârea nr. 2/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019,Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de […]

Nr. 2/39 din 09.09.2019

Având în vedere: adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1737/09.09.2019;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:Art. 1. Se numește dl. ș.l. dr. ing. Vasile […]

Nr. 1/39 din 09.09.2019

Având în vedere: Propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 117/04.09.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1728/04.09.2019;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat 3.Art. 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 […]

Nr. 1/38 din 03.09.2019

Având în vedere: adresa Asociației Județene de Șah Caraș-Severin nr. 54/11.07.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 608/29.07.2019 și la rectorat cu nr. 1563/30.07.2019;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 03.09.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă utilizarea cu titlu gratuit a cantinei din corpul D, de către Asociația […]

Nr. 145 din 09.09.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr.136 din 04.09.2019; prevederile Art.286, alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.302, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(1) şi alin.(2), lit.n. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; necesitatea asigurării continuităţii activităţii în perioada de tranziţie aferentă reorganizării prin comasare a celor două departamente […]

Nr. 144 din 09.09.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr.1/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 consolidat rectificat (3), în forma propusă […]