Entries by Florin P.

Nr. 211 din 07.11.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 634/07.11.2019 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 352/07.11.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.11.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă derogarea de la prevederile Art. 7, alin. 7 din Regulamentul cadru privind acordarea de burse pentru studenţi (R4), pentru studenta […]

Nr. 210 din 07.11.2019

Având în vedere: Solicitarea domnului ş. l. dr. ing. Vasile Cojocaru, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 351/07.11.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.11.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă noua denumire a colegiului universităţii: ,,Colegiul Terţiar Nonuniversitar “Eftimie Murgu” Reşiţa.Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului […]

Nr. 209 din 07.11.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.(n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(l) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; propunerea Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 222/07.11.2019,Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.11.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Situaţia acoperirii cu […]

Nr. 2/51 din 13.11.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:Art. 1. Se aprobă următoarele tarife orare pentru utilizarea spațiilor din Sala de Sport Polivalentă Moroasa: Spațiul de activități 8 – 16 16 – 22 Teren handbal / minifotbal 100 150 Sală de curs […]

Nr. 1/51 din 13.11.2019

Având în vedere:Adresa DGAF nr. 917/11.11.2019 înregistrată Rectorat cu nr. 2433/12.11.2019;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:Art. 1. Se aprobă utilizarea Aulei Magna şi a Foaierului de către Forumul Democratic al Germanilor din Judeţul Caraş-Severin, în vederea organizării acţiunilor din […]

Nr. 2/50 din 06.11.2019

Având în vedere: Solicitarea petenților Turcu Ionel, Dumitru-Aştilean Sorin-Florin şi Ţepeş-Udrea Nicoleta-Mioara, înregistrată la rectorat cu nr. 2357/30.10.2019;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 06.11.2019, a hotărât:Art. 1. Se respinge solicitarea petenţilor Turcu Ionel, Dumitru-Aştilean Sorin-Florin având în vedere faptul că, prin Hotărârea Senatului nr. 156/25.09.2019, s-a […]

Nr. 1/50 din 06.11.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 06.11.2019, a hotărât:Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata taxei de şcolarizare pentru programul de formare psihopedagogică Nivelul II, regim postuniversitar, pentru următorii cursanți:– Tistu Gheorghe.Art. 2. Prezenta se comunică Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Direcției Generale Administrativ-Financiare şi […]

Conferinţa Internaţională Systems & Structures „SysStruc 19”, ediţia a VII-a

Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa în parteneriat cu Universitatea din Szeged (Ungaria) organizează, în zilele de 8 și 9 noiembrie 2019, a şaptea ediţie a Conferinţei Internaţionale Systems & Structures „SysStruc 2019”.Alături de cadrele didactice şi doctoranzii de la Facultatea de Inginerie şi Management, la această manifestare ştiinţifică de prestigiu participă cadre didactice şi cercetători […]

Rezultate foarte bune obținute de sportivii Universității „Eftimie Murgu” din Reșița

Pe un traseu amenajat în jurul Arenei Naționale, în data de 2 noiembrie 2019, au avut loc la București Campionatele Naționale de atletism pentru seniori și tineret, în probele de 50 km marș, la masculin, și de 10 km marș, la feminin, sportivii concurând  atât în probe individuale, cât și pe echipe.Reprezentanții Clubului Sportiv Universitatea […]