Entries by Florin P.

Mesajul rectorului UBB Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Daniel David

„Dragi membri ai comunității noastre academice,Vă invit să fim împreună la deschiderea anului universitar 2020-2021.Anunțul poate fi găsit aici. Invitația audio poate fi găsită aici.Așa cum voi arăta și în discursul de luni, în acest an universitar vom sărbători 440 de ani de la inaugurarea în Cluj a primei institutii de învățământ superior cu statut […]

Nr. 110 din 24.09.2020

Având în vedere: Adresa Şcolii Doctorale de Inginerie nr. 96/23.09.2020, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 134/23.09.2020; adresa domnului prof. univ. dr. ing. Constantin-Viorel Câmpian, înregistrată la secretariatul Şcolii Doctorale de Inginerie sub nr. 92/18.09.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă amânarea susţinerii […]

Nr. 109 din 24.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 23.09.2020;Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 24.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Statul de funcţii pentru anul universitar 2020–2021 al Departamentului Şcoală Doctorală.Art. […]

Nr. 108 din 24.09.2020

Având în vedere: prevederile art. 38, alin. (2), lit. (n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 23.09.2020;Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 24.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Statul de funcţii pentru anul universitar 2020-2021 al Departamentului Ştiinţe Inginereşti, […]

Nr. 107 din 24.09.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 23.09.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă Metodologia privind acordarea burselor pentru cursanţii Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa, şcolarizaţi în cadrul proiectului POCU/320/6/21/121030 (RC04), Ediţia 1/revizia 0.Art. 2. Compartimentul […]

Nr. 106 din 24.09.2020

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr. 1621/23.09.2020  înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 137/24.09.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.09.2020, a hotărât:Art. 1.  În anul universitar  2020-2021,  la  Facultate de Ştiinţe Sociale şi  la Facultatea de Ştiinţe Economice, norma didactică săptămânală minimă, cuprinzând:a) activităţi de predare şib) activităţi […]

Susţinere publică a tezelor de doctorat

La Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa vor fi susținute miercuri, 23 septembrie 2020, în sistem videoconferinţă pe aplicaţia TEAMS, două teze de doctorat.La ora 16.00, teza de doctorat Contribuţii la investigarea dispozitivelor de transformare a mişcării de rotaţie în mişcare liniară unidirecţională va fi susținută de studentul-doctorand ing. Attila GERÖCS sub coordonarea, în cotutelă, realizată […]

Nr. 105 din 17.09.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 16.09.2020;Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 17.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă propunerea ca şi activităţile de practică şi laborator care nu necesita prezenţă fizică la programul postliceal ,,Tehnician operator maşini cu comandă numerică” să poată […]

Nr. 104 din 17.09.2020

Având în vedere: Hotărârea nr. 1/50 a Consiliului de administraţie din data de 16.09.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.09.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă lichidarea/închiderea următoarelor programe de studii, începând cu anul universitar 2020-2021:– Studii universitare de licență: Teologie ortodoxă didactică;– Studii universitare de masterat: Studii de […]