Entries by Florin P.

Nr. 3/38 din 01.07.2020

Având în vedere: Solicitarea Muzeului Cineastului Amator, înregistrată la DGAF cu nr. 365/29.06.2020 și la Rectorat cu nr. 1072/29.06.2020; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 01.07.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă organizarea unei proiecții de film, în incinta UEMR, în data de 02.07.2020, în […]

Nr. 2/38 din 01.07.2020

Având în vedere: Propunerea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic nr. 110/01.07.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1078/01.07.2020; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 01.07.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă derularea cursului „Formator“ în regim on-line.Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Departamentului pentru Pregătirea […]

Nr. 1/38 din 01.07.2020

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 377/01.07.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1080/01.07.2020;Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 01.07.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă actualizarea Anexei privind achiziţiile directe pe anul 2020.Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Admiterea în învățământul superior 2020, exclusiv online la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Candidații la admiterea din sesiunea de vară, au începând de luni, 6 iulie 2020, acces la platforma online a universității care gestionează procesul de înscriere: https://uem.ro/admitere/. De asemenea, de joi, 9 iulie, în incinta universității vor fi puse la dispoziția candidaților centre suport menite să ofere sprijin logistic viitorilor studenți în operațiile aferente admiterii online, […]

„Reșița 249”

În data de 3 iulie a.c. se vor împlini 249 de ani de industrie reșițeană (1771-2020). Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița (UEMR), Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin, Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților Reșița au derulat în spațiul online (https://uem.ro/resita-249/) în perioada 22 mai – […]

Nr. 68 din 26.06.2020

Având în vedere: propunerea Departamentului de Învăţământ la Distanţă nr. 60/24.06.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1049/24.06.2020; adresa Consiliului de administraţie al universităţii nr. 1054 din data de 24.06.2020; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 24.06.2020.Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.06.2020, a hotărât:Art. […]

Nr. 67 din 26.06.2020

Având în vedere: propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 391/24.06.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1050/24.06.2020; adresa Consiliului de administraţie al universităţii nr. 1054 din data de 24.06.2020; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 24.06.2020;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.06.2020, a hotărât:Art. 1. […]

Nr. 1/37 din 25.06.2020

Având în vedere: Solicitarea Primăriei Moldova Nouă nr. 6682/23.06.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 256/24.06.2020.2020 și la Rectorat cu nr. 1052/24.06.2020; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 25.06.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă cazarea la Campusul de vară Coronini, a unei echipe de la […]

Nr. 1/35 din 22.06.2020

Având în vedere: Solicitarea ROTARY CLUB Reșița, înregistrată la DGAF cu nr. 345/19.06.2020 și la Rectorat cu nr. 1037/22.06.2020; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.06.2020, a hotărât:Art. 1. Se aprobă organizarea festivității de acordare a burselor de excelență ROTARY, în incinta UEMR, în […]

Nr. 1/34 din 17.06.2020

Având în vedere: Art. 123, alin. (1) şi  alin. (2), Art. 194, alin. (1), (2) și (3) şi Art. 213, alin. (13), lit. f) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată; Art. 3 alin. (3) din Legea consorțiilor universitare nr. 287/2004; Art. 39, alin (2) lit m)  și Art. 44, lit. e) din Carta UEMR; […]