În perioada august-septembrie 2019, revista științifică a Facultății de Științe Economice din cadrul instituției de învățământ superior reșițean a fost indexată, în urma evaluării conținutului științific al articolelor publicate și a prestigiului comitetului editorial, în două noi baze de date internaționale (BDI) de referință pentru accesul la literatura științifică de specialitate în modul acces deschis  – open acces:
Directory of Open Acces Journals (DOAJ https://doaj.org/), alături de fascicola de inginerie, și European Reference Index for the
Humanitas and Social Sciences (ERIH Plus https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/).

Ultima actualizare în 2 octombrie 2019, ora 13:41.