Alegeri și concursuri pentru structurile și funcțiile de conducere din UEMR pentru mandatul 2020 – 2024

Metodologie de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3)

Calendarul alegerilor/concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi desemnarea membrilor în structurile de conducere 2020-2024 (Anexa 1 la R3)

Formularul A – Formular de depunere a candidaturii pentru funcția de…
Formularul B – Aviz participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan
Formularul C – Proces – verbal privind consemnarea rezultatului votului din data de…
Formularul D – Propuneri pentru membrii externi în Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de decan al Facultăţii de…

Lista cadrelor didactice titulare (lista de vot)

Calendarul desfășurării alegerilor/concursurilor

Data/Perioada

Acţiunea
16.12.2019 Afişarea metodologiei pe pagina Web a Universităţii
27.01.2020 / 10:00-14:00
Rectorat
Depunerea candidaturilor pentru funcţiile de director de departament şi membru în Consiliul departamentului
28.01.2020 / 10:00-14:00
Rectorat
Depunerea candidaturilor pentru funcţia de rector
28.01.2020 / 14:00
DSI – B.1
DTSS – C.0.1
DSE – C.1.1
Prezentarea candidaţilor pentru funcţia de director de departament. Dezbateri  pe marginea programelor manageriale propuse membrilor departamentelor
29.01.2020 / 14:00
Amfiteatrul mare
Prezentarea candidaţilor pentru funcţia de rector. Dezbateri  pe marginea programelor manageriale propuse comunităţii academice
30.01.2020 / 14:00
DSI – B.1
DTSS – C.0.1
DSE – C.1.1
Alegerile la nivel de departamente
03.02.2020 / 14:00
Amfiteatrul mare
Alegerea rectorului
03.02.2020 / 10:00-14:00
Rectorat
Depunerea candidaturilor pentru funcţia de membru în Consiliul facultăţii şi membru al Senatului universităţii
04.02.2020
Sala Senatului
14:00
Şedinţă Senat pentru validarea alegerilor la nivel de departamente
05.02.2020 / 14:00
Amfiteatrul mare
Alegerile în vederea desemnării membrilor în Consiliile facultăţilor
05.02.2020 / 14:00
Amfiteatrul mare
Alegerile în vederea desemnării membrilor în Senatul universitar
06.02.2020 / 10:00-14:00
Rectorat
Depunerea candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al senatului, director DPPD şi membru în Consiliul DPPD director DID şi membru în Consiliul DID
10.02.2020 / 14:00
Sala Senatului
Alegerea preşedintelui Senatului, directorului DPPD şi membrilor în Consiliul DPPD, directorului DID şi membrilor în Consiliul DID
Validarea alegerilor la nivel de facultăţi
31.03.2020 / 10:00-14:00
Rectorat
Depunerea candidaturilor pentru funcţiile de decani
02.04.2020 / 14:00
DSI – B.1
DTSS – C.0.1
DSE – C.1.1
Acordarea avizului din partea Consiliilor facultăţilor pentru candidaţii la funcţiile de decani şi formularea propunerilor pentru membrii din comisia de concurs precizaţi la Art.19(2), lit. e) şi f)
06 – 08.04.2020 / 14:00
Sala Senatului
Desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de decani
09.04.2020 / 14:00
Sala Senatului
Şedinţă Senat pentru validarea concursurilor pentru funcţiile de decani
14.04.2020 / 14:00
DSI – B.1
DTSS – C.0.1
DSE – C.1.1
Şedinţele consiliilor facultăţilor în vederea desemnării prodecanilor
zla / 14:00
Sala Senatului
Sedinţă Senat pentru avizarea numirii prorectorului/prorectorilor, şedinţa va avea loc în termen de 2 zile lucrătoare de la comunicarea ordinului MEC. de confirmare a rectorului.

Proces verbal privind consemnarea rezultatului referendumului din 22.07.2019

Metodologie alegeri Rector al UEMR

Liste de vot

Secția 1 – FIM
Secția 2 – FSE
Secția 3 – FSS

Lista cadrelor didactice din UEMR

Alegeri în vederea ocupării locului vacantat de membru conducător de doctorat din Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie – 14.05.2019

Calendar alegeri pentru membru Școala Doctorală Anexa H66

Alegeri pentru ocuparea unui loc vacant în Senatul UEMR – 02.04.2019

PV rezultat alegeri

Candidat: Ș. l. dr. ing. Cornelia Anghel Drugărin Dosar candidatură

Lista de vot

Calendar alegeri pentru membru în Senat_Anexa 1.32

Alegeri pentru ocuparea funcției de Director al DIEI – 06.03.2019

PV rezultat alegeri

Candidaţi:
Ș. l. dr. ing. Elisabeta Spunei Dosar candidatură / Plan managerial
Conf. univ. dr. Mihaela Molnar Dosar candidatură / Plan managerial

Lista de vot / 26.02.2019

Calendar alegeri pentru ocuparea funcției de Director al DIEI_Anexa 1.31.a

Alegeri pentru ocuparea unui loc vacant în Senatul UEMR – 27.02.2019

Lista de vot / 12.02.2019

Calendar alegeri pentru membru în Senat_Anexa 1.30

Concurs pentru ocuparea funcţiei de decan al FSS – 25.02.2019

Comunicat nr. 1 / 2019 al BEUEMR

PV rezultat concurs
PV rezultat avizare candidatură

Candidaţi:
Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaş Dosar candidatură / Plan managerial
Lect. univ. dr. Cristian Rudolf Dosar candidatură / Plan managerial

Calendar alegeri decan FSS_Anexa 1.29

Concurs pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM – 30.01.2019

Calendar alegeri decan FIM_Anexa 1.28

Alegeri pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul FIM – 18.12.2018

PV rezultat alegeri
Candidați:
Ș. l. dr. ing. Lenuța Cîndea Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. Adrian Petrica Dosar candidatură
Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan Korka Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. Ion Mitulețu Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. Mihaela Stroia Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. Draghița Ianici Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. Relu Ciubotariu Dosar candidatură

Lista de vot / 17.12.2018
Lista de vot / 03.12.2018
Calendar pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul FIM_Anexa 1.27

Alegeri pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul FIM – 15.11.2018
Comunicat nr. 13/2018 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 12/2018 al Biroului Electoral al UEMR
Candidați:
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan Korka CV / lista lucrărilor științifice / declarație
Ș. l. dr. ing. Lenuța Cîndea CV / lista lucrărilor științifice
Ș. l. dr. ing. Adrian Petrica CV / lista lucrărilor științifice
Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde CV / lista lucrărilor științifice
Ș. l. dr. ing. Relu Ciubotariu CV / lista lucrărilor științifice / declarație
Ș. l. dr. ing. Ion Mitulețu CV / lista lucrărilor științifice / declarație
Ș. l. dr. ing. Mihaela Stroia CV / lista lucrărilor științifice
Ș. l. dr. ing. Draghița Ianici CV / lista lucrărilor științifice

Calendar pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul FIM_Anexa 1.26

Alegeri pentru ocuparea unui loc vacant în Consiliul DID – 18.10.2018

Rezultatul alegerilor pentru alegerea unui membru în Consiliul Departamentului de Învățământ la Distanță

Candidat: asist. univ. dr. Andreea Mihaela Zgardan CV / lista lucrărilor științifice

Calendar pentru alegerea unui membru în Consiliul DID_Anexa 1.25

Alegeri pentru acordarea avizului de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM – 08.10.2018

Comunicat nr. 10/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Calendar pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa următoarele funcţii: decan al Facultăţii de Inginerie și Management și prodecan al FIM_Anexa 1.24