Alegeri Senat UBB
Concurs pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM – 22.07.2020 (Anexă la HS 70)

Formularul A – Formular de depunere a candidaturii pentru funcția de…
Formularul B – Aviz participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan
Formularul C – Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului din data de…
Formularul D – Propuneri pentru membrii externi în Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de decan al Facultăţii de…

Candidat: prof. univ. dr. ing. Gilbert – Rainer Gillich – Dosar candidatură + program managerial

Candidat: prof. univ. dr. ing. Gilbert – Rainer Gillich – Dosar candidatură

Perioada/
Locaţia

Acţiunea

07.05.2020
8:00 – 16:00
Rectorat
Depunerea candidaturilor pentru calitatea de membru conducător de doctorat în CSUD
12.05.2020
12:00
Sala CAMI
Desfăşurarea alegerilor pentru ocuparea poziţiei vacante de membru conducător de doctorat în CSUD
14.05.2020
14:00
Sala Senatului
Şedinţa Senatului pentru validarea alegerilor în vederea ocupării poziţiei vacante din CSUD

Perioada/
Locaţia

Acţiunea

07.05.2020
8:00 – 16:00
Rectorat
Depunerea candidaturilor pentru calitatea de membru conducător de doctorat în Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie
12.05.2020
12:00
Sala CAMI
Desfăşurarea alegerilor pentru ocuparea locului vacant, pentru calitatea de membru conducător de doctorat, din Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie
14.05.2020
14:00
Sala Senatului
Şedinţa Senatului pentru validarea alegerilor în vederea ocupării locului vacant din Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie

Metodologie de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3)

Calendarul alegerilor/concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi desemnarea membrilor în structurile de conducere 2020-2024 (Anexa 1 la R3)

Formularul A – Formular de depunere a candidaturii pentru funcția de…
Formularul B – Aviz participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan
Formularul C – Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului din data de…
Formularul D – Propuneri pentru membrii externi în Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de decan al Facultăţii de…

Lista cadrelor didactice titulare (lista de vot)
Lista studenților cu drept de vot
Lista studenților senatori

Rezultate alegeri

10.02.2020
Preşedinte al Senatului
Director DID / Consiliul DID
Director DPPD / Consiliul DPPD

05.02.2020
Senatul universitar
Consiliul facultății FIM / FSE / FSS

03.02.2020
Rector UEMR

30.01.2020
FIM: Director DSI / Consiliul DSI
FSE: Director DSE / Consiliul DSE
FSS: Director DTSS / Consiliul DTSS

Candidați pentru funcţia de preşedinte al senatului, director DID şi membru în Consiliul DID, director DPPD şi membru în Consiliul DPPD / 06.02.2020 (în ordinea depunerii dosarelor)

Președinte al Senatului universitar
Prof. univ. dr. ing. Gillich Gilbert-Rainer

Depatamentul de Învățământ la Distanță
Conf. univ. dr. Minică Mirela / director DID
Lect. univ. dr. Demyen Suzana
Lect. univ. dr. Mihaela Martin

Depatamentul de Pregătire a Personalului Didactic
Conf. univ. dr. Dacica Liliana
Lect. univ. dr. Constantin Alina / director DPPD
Lect. univ. dr. Anghel Drugărin Cornelia

Candidați pentru funcția de membru în Senatul universitar / 03.02.2020 (în ordinea depunerii dosarelor)

Facultatea de Științe Sociale
Lect. univ. dr. Rudolf Cristian
Conf. univ. dr. Bichescu Andrade
Conf. univ. dr. Stan Dan
Conf. univ. dr. Dacica Liliana
Lect. univ. dr. Ispas Cristina
Conf. univ. dr. Cărăbaș Ionică
Prof. uni. dr. Popp Lavinia Elisabeta
Conf. univ. dr. Niţulescu Lavinia
Conf. univ. dr. Chiș-Toia Dorina
Lect. univ. dr. Stancovici Simona Alina Zora

Facultatea de Științe Economice
Lect. univ. dr. Frumușanu Nătălița-Mihaela
Asist. univ. dr. Zgardan Andreea Mihaela
Lect. univ. dr. Demyen Suzana
Lect. univ. dr. Gherghina Liliana
Conf. univ. dr. Minică Mirela
Conf. univ. dr. Tănase Adrian Costinel
Conf. univ. dr. Andreș Solomia
Lect. univ. dr. Dinu Loredana
Lect. univ. dr. Dinu Gabriel
Lect. univ. dr. Ciurea Jeanina-Biliana

Facultatea de Inginerie și Management
Ș. l. dr. ing. Cîndea Lenuța
Ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta
Prof. univ. dr. ing. Gillich Gilbert-Rainer
Ș. l. dr. ing. abil. Korka Zoltan
Prof. univ. dr. ing. Răduca Eugen
Prof. univ. dr. ing. Frunzăverde Doina
Ș. l. dr. ing. Hațiegan Cornel
Conf. univ. dr. ing. Chioncel Cristian
Ș. l. dr. ing. Anghel-Drugărin Cornelia-Victoria
Ș. l. dr. ing. Stroia Mihaela-Dorica
Conf. univ. dr. ing. Micloșină Călin-Octavian
Lect. univ. dr. Hălălae Ioan
Ș. l. dr. ing. Ciubotariu Costel-Relu
Ș. l. dr. ing. Vela Daniel Gheorghe

Candidați pentru funcția de membru în Consiliul facultății / 03.02.2020 (în ordinea depunerii dosarelor)

Facultatea de Științe Sociale

Lect. univ. dr. Rudolf Cristian
Conf. univ. dr. Bichescu Andrade
Lect. univ. dr. Ispas Cristina
Conf. univ. dr. Cărăbaș Ionică
Conf. univ. dr. Tănase Diana
Prof. univ. dr. Popp Lavinia Elisabeta
Conf. univ. dr. Niţulescu Lavinia-Maria
Lect. univ. dr. Zuiac Silvia Sorina
Lect. univ. dr. Vişan Alina-Dana
Conf. univ. dr. Chiş-Toia Dorina

Facultatea de Științe Economice

Lect. univ. dr. Frumuşanu Nătăliţa-Mihaela
Asist. univ. dr. Zgardan Andreea Mihaela
Lect. univ. dr. Demyen Suzana
Lect. univ. dr. Gherghina Liliana
Conf. univ. dr. Minică Mirela
Conf. univ. dr. Andreş Solomia
Conf. univ. dr. Rada Doina
Lect. univ. dr. Dinu Loredana

Facultatea de Inginerie și Management
Ș. l. dr. ing. Cîndea Lenuța
Ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta
Prof. univ. dr. ing. Gillich Gilbert-Rainer
Ș. l. dr. ing. abil. Korka Zoltan
Prof. univ. dr. ing. Răduca Eugen
Lect. univ. dr. Minda Andrea
Conf. univ. dr. ing. Chioncel Cristian
Ș. l. dr. ing. Anghel-Drugărin Cornelia-Victoria
Ș. l. dr. ing. Stroia Mihaela-Dorica
Conf. univ. dr. ing. Micloșină Călin-Octavian
Ș. l. dr. ing. Vela Daniel Gheorghe
Lect. univ. dr. Hălălae Ioan
Prof. univ. dr. ing. Hamat Codruța

Candidați la funcția de rector / 28.01.2020

Conf. univ. dr. Andrade – Ionuț BichescuPlan Managerial
Lect. univ. dr. Gabriel Dinu

Candidați director de Departament / membri în Consiliul departamentului / 27.01.2020 (în ordinea depunerii dosarelor)

Facultatea de Inginerie și Management
Director de departament:
Ș. l. dr. ing. Cornel Hațiegan
Conf. univ. dr. ing. Călin Octavian Micloșină
Membru în Consiliul departamentului:
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan Korka
Ș. l. dr. ing. Elisabeta Spunei
Ș. l. dr. ing. Mihaela Dorica Stroia
Ș. l. dr. ing. Olga Amariei

Facultatea de Științe Economice
Director de departament:
Conf. univ. dr. Adrian Tănase
Membru în Consiliul departamentului:
Lect. univ. dr. Liliana Gherghina
Lect. univ. dr. Suzana Demyen

Facultatea de Științe Sociale
Director de departament:
Conf. univ. dr. Lavinia Nițulescu
Membru în Consiliul departamentului:
Lect. univ. dr. Rudolf Cristian
Conf. univ. dr. Diana Tănase
Lect. univ. dr. Alina Vișan

Calendarul desfășurării alegerilor/concursurilor

Data/Perioada

Acţiunea
31.03.2020 / 10:00-14:00
Rectorat
Depunerea candidaturilor pentru funcţiile de decani
02.04.2020 / 14:00
DSI – B.1
DTSS – C.0.1
DSE – C.1.1
Acordarea avizului din partea Consiliilor facultăţilor pentru candidaţii la funcţiile de decani şi formularea propunerilor pentru membrii din comisia de concurs precizaţi la Art. 19 (2), lit. e) şi f)
06 – 08.04.2020 / 14:00
Sala Senatului
Desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de decani
09.04.2020 / 14:00
Sala Senatului
Şedinţă Senat pentru validarea concursurilor pentru funcţiile de decani
14.04.2020 / 14:00
DSI – B.1
DTSS – C.0.1
DSE – C.1.1
Şedinţele consiliilor facultăţilor în vederea desemnării prodecanilor
zla / 14:00
Sala Senatului
Sedinţă Senat pentru avizarea numirii prorectorului/prorectorilor; şedinţa va avea loc în termen de 2 zile lucrătoare de la comunicarea ordinului MEC de confirmare a rectorului.

Proces verbal privind consemnarea rezultatului referendumului din 22.07.2019

Metodologie privind organizarea referendumului pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului în cadrul UEMR
Liste de vot

Secția 1 – FIM
Secția 2 – FSE
Secția 3 – FSS

Lista cadrelor didactice din UEMR

Alegeri în vederea ocupării locului vacantat de membru conducător de doctorat din Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie – 14.05.2019

Calendar alegeri pentru membru Școala Doctorală Anexa H66

Alegeri pentru ocuparea unui loc vacant în Senatul UEMR – 02.04.2019

PV rezultat alegeri

Candidat: Ș. l. dr. ing. Cornelia Anghel Drugărin Dosar candidatură

Lista de vot

Calendar alegeri pentru membru în Senat_Anexa 1.32

Alegeri pentru ocuparea funcției de Director al DIEI – 06.03.2019

PV rezultat alegeri

Candidaţi:
Ș. l. dr. ing. Elisabeta Spunei Dosar candidatură / Plan managerial
Conf. univ. dr. Mihaela Molnar Dosar candidatură / Plan managerial

Lista de vot / 26.02.2019

Calendar alegeri pentru ocuparea funcției de Director al DIEI_Anexa 1.31.a

Alegeri pentru ocuparea unui loc vacant în Senatul UEMR – 27.02.2019

Lista de vot / 12.02.2019

Calendar alegeri pentru membru în Senat_Anexa 1.30

Concurs pentru ocuparea funcţiei de decan al FSS – 25.02.2019

Comunicat nr. 1 / 2019 al BEUEMR

PV rezultat concurs
PV rezultat avizare candidatură

Candidaţi:
Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaş Dosar candidatură / Plan managerial
Lect. univ. dr. Cristian Rudolf Dosar candidatură / Plan managerial

Calendar alegeri decan FSS_Anexa 1.29

Concurs pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM – 30.01.2019

Calendar alegeri decan FIM_Anexa 1.28

Alegeri pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul FIM – 18.12.2018

PV rezultat alegeri
Candidați:
Ș. l. dr. ing. Lenuța Cîndea Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. Adrian Petrica Dosar candidatură
Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan Korka Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. Ion Mitulețu Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. Mihaela Stroia Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. Draghița Ianici Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. Relu Ciubotariu Dosar candidatură

Lista de vot / 17.12.2018
Lista de vot / 03.12.2018
Calendar pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul FIM_Anexa 1.27

Alegeri pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul FIM – 15.11.2018
Comunicat nr. 13/2018 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 12/2018 al Biroului Electoral al UEMR
Candidați:
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan Korka CV / lista lucrărilor științifice / declarație
Ș. l. dr. ing. Lenuța Cîndea CV / lista lucrărilor științifice
Ș. l. dr. ing. Adrian Petrica CV / lista lucrărilor științifice
Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde CV / lista lucrărilor științifice
Ș. l. dr. ing. Relu Ciubotariu CV / lista lucrărilor științifice / declarație
Ș. l. dr. ing. Ion Mitulețu CV / lista lucrărilor științifice / declarație
Ș. l. dr. ing. Mihaela Stroia CV / lista lucrărilor științifice
Ș. l. dr. ing. Draghița Ianici CV / lista lucrărilor științifice

Calendar pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul FIM_Anexa 1.26

Alegeri pentru ocuparea unui loc vacant în Consiliul DID – 18.10.2018

Rezultatul alegerilor pentru alegerea unui membru în Consiliul Departamentului de Învățământ la Distanță

Candidat: asist. univ. dr. Andreea Mihaela Zgardan CV / lista lucrărilor științifice

Calendar pentru alegerea unui membru în Consiliul DID_Anexa 1.25

Alegeri pentru acordarea avizului de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM – 08.10.2018

Comunicat nr. 10/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Calendar pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa următoarele funcţii: decan al Facultăţii de Inginerie și Management și prodecan al FIM_Anexa 1.24