Proces verbal privind consemnarea rezultatului referendumului din 22.07.2019

Metodologie alegeri Rector al UEMR

Liste de vot

Secția 1 – FIM
Secția 2 – FSE
Secția 3 – FSS

Lista cadrelor didactice din UEMR

Alegeri în vederea ocupării locului vacantat de membru conducător de doctorat din Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie – 14.05.2019

Calendar alegeri pentru membru Școala Doctorală Anexa H66

Alegeri pentru ocuparea unui loc vacant în Senatul UEMR – 02.04.2019

PV rezultat alegeri

Candidat: Ș. l. dr. ing. Cornelia Anghel Drugărin Dosar candidatură

Lista de vot

Calendar alegeri pentru membru în Senat_Anexa 1.32

Alegeri pentru ocuparea funcției de Director al DIEI – 06.03.2019

PV rezultat alegeri

Candidaţi:
Ș. l. dr. ing. Elisabeta Spunei Dosar candidatură / Plan managerial
Conf. univ. dr. Mihaela Molnar Dosar candidatură / Plan managerial

Lista de vot / 26.02.2019

Calendar alegeri pentru ocuparea funcției de Director al DIEI_Anexa 1.31.a

Alegeri pentru ocuparea unui loc vacant în Senatul UEMR – 27.02.2019

Lista de vot / 12.02.2019

Calendar alegeri pentru membru în Senat_Anexa 1.30

Concurs pentru ocuparea funcţiei de decan al FSS – 25.02.2019

Comunicat nr. 1 / 2019 al BEUEMR

PV rezultat concurs
PV rezultat avizare candidatură

Candidaţi:
Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaş Dosar candidatură / Plan managerial
Lect. univ. dr. Cristian Rudolf Dosar candidatură / Plan managerial

Calendar alegeri decan FSS_Anexa 1.29

Concurs pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM – 30.01.2019

Calendar alegeri decan FIM_Anexa 1.28

Alegeri pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul FIM – 18.12.2018

PV rezultat alegeri
Candidați:
Ș. l. dr. ing. Lenuța Cîndea Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. Adrian Petrica Dosar candidatură
Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan Korka Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. Ion Mitulețu Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. Mihaela Stroia Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. Draghița Ianici Dosar candidatură
Ș. l. dr. ing. Relu Ciubotariu Dosar candidatură

Lista de vot / 17.12.2018
Lista de vot / 03.12.2018
Calendar pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul FIM_Anexa 1.27

Alegeri pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul FIM – 15.11.2018
Comunicat nr. 13/2018 al Biroului Electoral al UEMR
Comunicat nr. 12/2018 al Biroului Electoral al UEMR
Candidați:
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan Korka CV / lista lucrărilor științifice / declarație
Ș. l. dr. ing. Lenuța Cîndea CV / lista lucrărilor științifice
Ș. l. dr. ing. Adrian Petrica CV / lista lucrărilor științifice
Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde CV / lista lucrărilor științifice
Ș. l. dr. ing. Relu Ciubotariu CV / lista lucrărilor științifice / declarație
Ș. l. dr. ing. Ion Mitulețu CV / lista lucrărilor științifice / declarație
Ș. l. dr. ing. Mihaela Stroia CV / lista lucrărilor științifice
Ș. l. dr. ing. Draghița Ianici CV / lista lucrărilor științifice

Calendar pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul FIM_Anexa 1.26

Alegeri pentru ocuparea unui loc vacant în Consiliul DID – 18.10.2018

Rezultatul alegerilor pentru alegerea unui membru în Consiliul Departamentului de Învățământ la Distanță

Candidat: asist. univ. dr. Andreea Mihaela Zgardan CV / lista lucrărilor științifice

Calendar pentru alegerea unui membru în Consiliul DID_Anexa 1.25

Alegeri pentru acordarea avizului de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM – 08.10.2018

Comunicat nr. 10/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Calendar pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa următoarele funcţii: decan al Facultăţii de Inginerie și Management și prodecan al FIM_Anexa 1.24