Calendar a treia sesiune admitere – master 2018

• 24.09.2018, 9:00 – 16:00 – Înscrierea candidaţilor;
• 25.09.2018, 10:00 – 12:00 – Interviu (dacă este cazul);
• 25.09.2018, 12:00 – 14:00 – Afişarea rezultatelor, depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii;
• 25.09.2018 – 14:00-16:30 – Afişarea rezultatelor finale;
• 26.09.2018 – Înmatricularea candidaţilor admişi.