Universitatea reșițeană propune o serie de modalități pentru continuarea procesului didactic, opțiunea pentru o anumită variantă aflându-se la nivelul profesorului și al studenților, condiționată de tehnologia disponibilă și de specificul domeniului.
(a) Platforma Microsoft Teams: cadrele didactice pot intra cu parolă, pot crea clase virtuale și invita studenții la activitățile didactice, utilizând adresele de email cu domeniul instituției @uem.ro (puse la dispoziție de universitate prin pachetul Microsoft Office 365). Studenții pot intra cu parolă sau ca „oaspeți” (guest) într-o platformă care asigură securizarea cursurilor/seminariilor și o comunicare pe diferite paliere ale clasei, inclusiv posibilitatea de organizare a videoconferințelor;
(b) Platforma moodle – pentru programele de studiu care folosesc această platformă în mod tradițional – învățământul la distanță (ID);
(c) Platforma Edmodo – pentru programele care au această opțiune;
(d) Varianta bazală: cadrele didactice le transmit online studenților materialul de studiat (distribuit pe săptămâni sau global), asociat cu posibilitatea studenților de a pune întrebări și a li se răspunde sincron (ex. diverse modalități de comunicare în scris și/sau video) sau asincron (ex. prin document Google, e-mail etc.). Se recomandă ca materialul trimis să includă și video/demonstrații, existente online.

Ultima actualizare în 30 martie 2020, ora 11:21.