Anunţ publicitar nr. ADV 1085989 din 13.06.2019 – achiziţie directă pentru Consumabile și papetărie pentru proiect POCU/320/6/21/121030

Anunţ publicitar nr. ADV 1082642 din 29.05.2019 – achiziţie directă pentru Servicii de verificare, reparare, înlocuire piese şi încărcare stingătoare/hidranţi interiori, situaţi în corpurile de clădire ale Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa
Anunț
Caiet de sarcini

Anunț atribuire 

Anunţ publicitar nr. ADV 1082579 din 18.04.2019 – achiziţie directă pentru Pachet cărţi bibliotecă

Anunţ publicitar nr. ADV 1080469 din 21.05.2019 – achiziţie directă  pentru Sursă neîntreruptibilă (UPS pentru servere)
• Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1080079 din 20.05.2019 – achiziţie directă  pentru Balanță analitică dual range (cu 5 zecimale)
• Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1080095 din 20.05.2019 – achiziţie directă  pentru Mașină de încercare la tracțiune
• Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1080103 din 20.05.2019 – achiziţie directă  pentru Trusă dinamică

Anunţ publicitar nr. ADV 1080112 din 20.05.2019 – achiziţie directă  pentru Optojump next kit 5 m

Anunţ publicitar nr. ADV 1074138 din 18.04.2019 – achiziţie directă  pentru Pachet cărţi bibliotecă

Anunţ publicitar nr. ADV 1061028 din 06.02.2019 – achiziţie directă  pentru Pachet cărţi bibliotecă

Contestație

Anunţ publicitar nr. ADV 1060391 din 31.01.2019 – procedură proprie simplificată pentru servicii sociale şi alte servicii specifice – Anexa 2, pentru Servicii specializate de monitorizare, pază şi intervenţie la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Documentaţie de artibuire
Formulare model

Informare – identificare operatori economici interesaţi

Prin prezenta informăm toţi operatorii economici interesaţi că Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa va aplica procedura de Negociere fără publicare prealabilă, conform art. 104, alin. (1), lit. a) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări – Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.
Dată fiind urgenţa demarării procedurii, în vederea atribuirii contractului de lucrări, rugăm toţi operatorii economici interesaţi să îşi exprime interesul de a participa la procedura de Negociere fără publicare prealabilă prin transmiterea unei adrese la sediul autorităţii contractante, Piaţa Traian Vuia nr. 1-4, 320085, Reșița, Caraş-Severin, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Corp A, etaj 3, Direcţia Generală Administrativ – Financiară, sau la adresa de e-mail investitii@uem.ro, respectiv prin fax la nr. 0374 810713, până la data de 10.07.2018, ora 12:00.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon: 0730 583047 – Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii, sau prin e-mail: investii@uem.ro, persoană de contact: ing. Carmen Cuzmoş.