Achiziții 2020

Lucrări instalații sanitare necesare punerii în funcțiune echipamente de bucătărie  Campus Universitar ”Eftimie Murgu” Reșița 

Locație: Centrul Universitar UBB din Resița, Campus Universitar Complex ”Eftimie Murgu”, strada Rosiorilor, Reșița;
Valoare estimata: 35295 lei fără TVA;
Tipul achiziției: Achiziție directă;
Data estimata pentru începerea achiziției: 07.01.2021;
Data estimata pentru finalizarea achiziției: 01.03.2021;
Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.
Oferta va cuprinde:
1. Oferta tehnică și financiară conform cerințele menționate in specificațiile tehnice atașate prezentei invitații de participare (in cadrul ofertei se vor preciza toate cerințele, inclusiv termen de execuție, termen de garanție al lucrărilor executate, extrasele aferente devizului si se va ține cont de reglementările legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contribuției asiguratorie pentru muncă: 2,25%).
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
3. Garanția lucrării: minim 36 de luni.
4. Termenul de execuție: 40 de zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul „conform caiet de sarcini”.
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoane de contact din partea Compartimentului Juridic Achiziții Publice:  Angheloiu Angela tel: 0730583047, email angela.angheloiu@ubbcluj.ro

Informații suplimentare: Specificații tehnice
Criteriu de atribuire:  Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 05-01-2021 10:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări neconforme Arhitectură finisaje interioare corp D  Campus Universitar ”Eftimie Murgu” Reșița 

Locație: Centrul Universitar UBB din Resița, Campus Universitar Complex ”Eftimie Murgu”, strada Rosiorilor, Reșița;
Valoare estimata: 64.705,88 lei fără TVA;
Tipul achiziției: Achiziție directă;
Data estimata pentru începerea achiziției: 06.01.2021;
Data estimata pentru finalizarea achiziției: 28.02.2021;

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Oferta va cuprinde:
1. Oferta tehnică și financiară conform cerințele menționate in specificațiile tehnice atașate prezentei invitații de participare (in cadrul ofertei se vor preciza toate cerințele, inclusiv termen de execuție, termen de garanție al lucrărilor executate, extrasele aferente devizului si se va ține cont de reglementările legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contribuției asiguratorie pentru muncă: 2,25%).
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
3. Garanția lucrării: minim 36 de luni.
4. Termenul de execuție: 40 de zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul „conform caiet de sarcini”.
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.
Persoane de contact din partea Compartimentului Juridic Achiziții Publice:  Angheloiu Angela tel: 0730583047, email angela.angheloiu@ubbcluj.ro

Informații suplimentare: Specificații tehnice

Criteriu de atribuire:  Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 04-01-2021 10:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări neconforme Instalații electrice corp D  Campus Universitar ”Eftimie Murgu” Reșița 

Locație: Centrul Universitar UBB din Reșița, Campus Universitar Complex ”Eftimie Murgu”, strada Rosiorilor, Reșița;
Valoare estimata: 34453,78 lei fără TVA;
Tipul achiziției: Achiziție directă;
Data estimata pentru începerea achiziției: 06.01.2021;
Data estimata pentru finalizarea achiziției: 28.02.2021;

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.
Oferta va cuprinde:

 1. Oferta tehnică și financiară conform cerințele menționate in specificațiile tehnice atașate prezentei invitații de participare (in cadrul ofertei se vor preciza toate cerințele, inclusiv termen de execuție, termen de garanție al lucrărilor executate, extrasele aferente devizului si se va ține cont de reglementările legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contribuției asiguratorie pentru muncă: 2,25%).
  2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
  3. Garanția lucrării: minim 36 de luni.
  4. Termenul de execuție: 40 de zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării.
  Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul „conform caiet de sarcini”.
  Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoane de contact din partea Compartimentului Juridic Achiziții Publice:  Angheloiu Angela tel: 0730583047, email angela.angheloiu@ubbcluj.ro ,

Informatii suplimentare: Specificații tehnice

Criteriu de atribuire:  Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 04-01-2021 10:00
Domeniu: Lucrări

Anunț publicitar nr. ADV 1164208 din 18.08.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente pentru realizare tocător plastic / Notificare anulare

Anunț publicitar nr. ADV 1164212 din 18.08.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente pentru realizare extruder / Notificare anulare

Anunț publicitar nr. ADV 1151469 din 10.06.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente pentru realizarea unui stand didactic pentru mecanică, cu tablă magnetică și accesorii / Notificare anulare / Reluare achiziție directă / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1151460 din 10.06.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente pentru realizarea unui stand utilizat în fizică moleculară și căldură / Notificare anulare / Reluare achiziție directă /Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1151454 din 10.06.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente pentru realizarea unui stand utilizat în studiul fenomenelor de dilatație / Notificare anulare / Reluare achiziție directă / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1151485 din 10.06.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente pentru realizarea unui stand utilizat în electrostatică / Notificare anulare / Reluare achiziție directă / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1151480 din 10.06.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente necesare activităților de laborator din domeniul mecanic / Notificare anulare / Reluare achiziție directă / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1151476 din 10.06.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente pentru realizarea unui banc optic demonstrativ cu accesorii / Notificare anulare / Reluare achiziție directă / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1151468 din 10.06.2020 – achiziție directă – Servicii de verificare, reparare, înlocuire piese şi încărcare stingătoare/hidranţi interiori, situaţi în corpurile de clădire ale Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1149089 din 26.05.2020 – achiziție directă – Pachet cărți tehnice / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1144624 din 06.05.2020 – achiziție directă – Componente, echipamente și module pentru realizarea unui stand în vederea studiului funcționării motorului BLDC / Anunț atribuire
Anunț publicitar nr. ADV 1144676 din 06.05.2020 – achiziție directă – Componente, echipamente și module pentru realizarea unui stand în vederea studiului funcționării motorului sincron / Anunț atribuire
Anunț publicitar nr. ADV 1144682 din 06.05.2020 – achiziție directă – Componente, echipamente și module pentru realizarea unui stand în vederea studiului metodelor de control al tracțiunii electrice / Anunț atribuire
Anunț publicitar nr. ADV 1144693 din 06.05.2020 – achiziție directă – Pachet cărți tehnice / Notificare anulare

Anunț publicitar nr. ADV 1134714 din 10.03.2020 – Achiziție directă pachet cărți bibliotecă / Anunț atribuire

Achiziție Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Necompetitive, Acord de grant nr. AG 236/SGU/NC/II din data de 25.11.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de Servicii de consultanță – 1 Consultant individual Coacher – An 1 / Prelungire termen
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri – Resurse educaționale, cărți, reviste de specialitate, publicații / Prelungire termen depunere oferte / Anunț atribuire
INVITAȚIE DE PARTICIPARE  pentru achiziția de Servicii de instruire – Kit student an 1 / Prelungite termen / Anunț atribuire
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de Servicii de consultanță – consultant individual Coach an – 1 / Prelungire termen depunere scrisoare interes
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de Servicii de consultanță – consultant individual Coach an – 1 / Termeni de referință / Anulare selecție
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri – Echipamente IT / Formular specificații tehnice / Prelungire termen / Prelungire valabilitate oferte Achizitia de bunuri – Echipamente IT / Anunț atribuire
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achizitia de Servicii de consultanță – consultant individual consilier an 1 / Termeni de referință / Prelungire termen depunere oferte / Anunț atribuireAnunț atribuire
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achizitia de Servicii de consultanță – 1 Consultant individual Psiholog / Termeni de referință / Prelungire termen depunere oferte / Anunț atribuire
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achizitia de Servicii de consultanță – consultant individual Trainer comunicare an 1 / Termeni de referință / Prelungire termen / Prelungire termen 2 / Anunț atribuire
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de servicii – Abonament închiriere licențe Windows și Office 365 – An 1 / Prelungire termen / Anunț atribuire

Achiziții 2019

Anunț publicitar nr. ADV 1122658 din 10.12.2019, achiziție directă – Lucrări de igienizare și reparații curente Sală de sport /  Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1122493 din 09.12.2019 – Servicii de evaluare clădiri Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița /  Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1121329 din 03.12.2019, achiziție directă – Trusă pentru examinarea cu pulberi Helling /  Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1121319 din 03.12.2019, achiziție directă –  Interfață Universală cu Instrumentație virtuală + set cabluri, accesorii de măsurare + modul Experimenter /  Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1118453 din 02.12.2019 – achiziţie directă Abonamente bilbiotecă 2020 /  Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1121033 din 02.12.2019 – achiziţie directă Mobilier Sala de sport polivalentă UEMR /  Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1120772 din 29.11.2019 – achiziţie cărți bilbiotecă /  Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1120308 din 27.11.2019 – achiziţie directă Pachet cărți bilbiotecă /  Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1114853 din 05.11.2019 – achiziţie directă pentru Echipament server / Anunț atribuire

Anunt publicitar achiziție server ADV 1111996 din data de 23.10.2019 / Notificare anulare achiziție

Anunţ publicitar nr. ADV 1096099 din 06.08.2019 – achiziţie directă pentru Sistem supraveghere / Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1089650 din 02.07.2019 – achiziţie directă  pentru Componente, echipamente și module pentru realizarea unui stand, în vederea studiului instalației de compensare a factorului de putere / Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1089669 din 02.07.2019 – achiziţie directă  pentru Componente, echipamente și module pentru realizarea unui stand, în vederea studiului motorului linear / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1089672 din 02.07.2019 – achiziţie directă  pentru Componente, echipamente și module pentru realizarea unui stand, în vederea studiului convertoarelor cu comutație naturală / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1089675 din 02.07.2019 – achiziţie directă  pentru Componente, echipamente și module pentru realizarea unui stand pentru măsurare forțe / Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1088460 din 25.06.2019 – achiziţie directă  pentru Pachet cărți tehnice / Notificare anulare achiziție

Anunţ publicitar nr. ADV 1088442 din 25.06.2019 – achiziţie directă  pentru Componente, echipamente și module pentru realizarea unui stand, în vederea studiului instalației de compensare a factorului de putere / Notificare anulare achiziție

Anunţ publicitar nr. ADV 1088440 din 25.06.2019 – achiziţie directă  pentru Componente, echipamente și module pentru realizarea unui stand, în vederea studiului motorului linear / Notificare anulare achiziție

Anunț publicitar nr. ADV 1088430 din 25.06.2019 – achiziţie directă  pentru Componente, echipamente și module pentru realizarea unui stand, în vederea studiului convertoarelor cu comutație naturală / Notificare anulare achiziție

Anunț publicitar nr. ADV 1088417 din 25.06.2019 – achiziţie directă  pentru Componente, echipamente și module pentru realizarea unui stand pentru măsurare forțe / Notificare anulare achiziție

Anunţ publicitar nr. ADV 1086705 din 18.06.2019 – achiziţie directă  pentru Pachet cărţi bibliotecă / Notificare anulare achiziție directă

Anunţ publicitar nr. ADV 1086525 din 18.06.2019 – achiziţie directă  pentru Trusă dinamică / Anunț atribuire 

Anunţ publicitar nr. ADV 1085989 din 13.06.2019 – achiziţie directă pentru Consumabile și papetărie pentru proiect POCU/320/6/21/121030 / Anunț atribuire 

Anunţ publicitar nr. ADV 1082642 din 29.05.2019 – achiziţie directă pentru Servicii de verificare, reparare, înlocuire piese şi încărcare stingătoare/hidranţi interiori, situaţi în corpurile de clădire ale Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa / Anunț / Caiet de sarcini / Anunț atribuire 

Anunţ publicitar nr. ADV 1082579 din 29.05.2019 – achiziţie directă pentru Pachet cărţi bibliotecă / Notificare anulare achiziție directă

Anunţ publicitar nr. ADV 1080469 din 21.05.2019 – achiziţie directă  pentru Sursă neîntreruptibilă (UPS pentru servere) / Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1080079 din 20.05.2019 – achiziţie directă  pentru Balanță analitică dual range (cu 5 zecimale) / Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1080095 din 20.05.2019 – achiziţie directă  pentru Mașină de încercare la tracțiune / Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1080103 din 20.05.2019 – achiziţie directă  pentru Trusă dinamică / Notificare anulare achiziție directă Trusă dinamică

Anunţ publicitar nr. ADV 1080112 din 20.05.2019 – achiziţie directă  pentru Optojump next kit 5 m / Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1074138 din 18.04.2019 – achiziţie directă  pentru Pachet cărţi bibliotecă / Anunț atribuire

Anunţ publicitar nr. ADV 1061028 din 06.02.2019 – achiziţie directă  pentru Pachet cărţi bibliotecă / Anunț atribuire

Contestație

Anunţ publicitar nr. ADV 1060391 din 31.01.2019 – procedură proprie simplificată pentru servicii sociale şi alte servicii specifice – Anexa 2, pentru Servicii specializate de monitorizare, pază şi intervenţie la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa / Documentaţie de artibuire / Formulare model

Informare – identificare operatori economici interesaţi

Prin prezenta informăm toţi operatorii economici interesaţi că Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa va aplica procedura de Negociere fără publicare prealabilă, conform art. 104, alin. (1), lit. a) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări – Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.
Dată fiind urgenţa demarării procedurii, în vederea atribuirii contractului de lucrări, rugăm toţi operatorii economici interesaţi să îşi exprime interesul de a participa la procedura de Negociere fără publicare prealabilă prin transmiterea unei adrese la sediul autorităţii contractante, Piaţa Traian Vuia nr. 1-4, 320085, Reșița, Caraş-Severin, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Corp A, etaj 3, Direcţia Generală Administrativ – Financiară, sau la adresa de e-mail investitii@uem.ro, respectiv prin fax la nr. 0374 810713, până la data de 10.07.2018, ora 12:00.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon: 0730 583047 – Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii, sau prin e-mail: investii@uem.ro, persoană de contact: ing. Carmen Cuzmoş.