Admitere la programul de studii postliceal „Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică” la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Nr. 89

Având în vedere: Solicitarea domnului prof. univ. dr. ing. Tiberiu-Ştefan Mănescu, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 113/28.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 30.07.2020, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se respinge solicitarea acordării titlului onorific ,,PROFESOR EMERIT” domnului prof. univ. dr. ing. Tiberiu-Ştefan Mănescu.
Art.  2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR.

Nr. 88

Având în vedere: Faptul că în perioada 05.02.2019-04.08.2021 Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița implementează, în calitate de partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative”, cod SMIS: 121030, finanțat în cadrul competiției de proiecte POCU/320/6/21/Operațiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10, iar în cadrul proiectului UEMR are obligația de a include la anul III de studii conținutul educațional a două discipline, sub forma unor discipline de studii opționale/facultative, respectiv „Munca în echipă” și „Stimularea creativității”, cu un număr de ore de 42 de ore de predare (14 săptămâni x 3 ore / săptămână, 1 oră curs și 2 ore de seminar); HS nr. 81/24.07.2020 privind derogarea de la Art. 5.6 din Procedura operațională Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ (Cod: P.4.0-0) pentru modificarea planurilor de învățământ, precizate anterior; adresa Rectoratului nr. 1288 din data de 29.07.2020 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 114/29.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 30.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă introducerea în Planurile de învăţământ în vigoare, în anul III de studii, următoarele discipline:

C. Discipline facultative

Cod disciplinăDenumire disciplinăCrediteFormatCSLPEvaluareCat. dis.
18XXX**XXXCFXXXXMunca în echipă31+21200CC
18XXX**XXXCFXXXXStimularea creativității31+21200CC

Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor şi departamentelor.

Nr. 87

Având în vedere: Hotărârea nr. 1/44 a Consiliului de administraţie din data de 28.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 30.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă proiectul de buget pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.