Nr. 5/52 din 20.11.2019

Având în vedere: Adresa DTSS nr. 229/20.11.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2474/20.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă invitarea domnului dr. Marian Truţulescu, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, membru al Arhivei Internaţionale de Mail Art, grafician heraldist atestat de către Comisia Naţională de Heraldică şi profesor de arte plastice la Liceul de Artă „Sabin Păuţa” din Reşiţa, în vederea susţinerii de activităţi didactice la Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în calitate de cadru didactic asociat invitat.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.

Nr. 4/52 din 20.11.2019

Având în vedere: Adresa DTSS nr. 230/20.11.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2475/20.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă invitarea domnului prof. univ. dr. Sabin Păutza, dirijor şi compozitor de renume mondial, deţinător al unui număr impresionant de premii şi distincţii naţionale şi internaţionale, cetăţean de onoare al municipiului Reşiţa şi judeţului Caraş-Severin, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în vederea susţinerii de activităţi didactice la Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în calitate de cadru didactic asociat invitat.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.

Nr. 3/52 din 20.11.2019

Având în vedere: Solicitarea Pr.dr. Boris Tasici, înregistrată la Rectorat cu nr. 2466/19.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea unui spaţiu de către Pr. dr. Boris Tasici, în vederea desfăşurării programului de Studiu Biblic.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la identificarea spaţiului şi stabilirea programului de comun acord cu Pr. dr. Boris Tasici.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/52 din 20.11.2019

Având în vedere: Adresa DGAF nr. 924/13.11.2019 înregistrată Rectorat cu nr. 2437/12.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea Sălii de Sport Polivalente Moroasa de către Clubul Sportiv Universitatea Reșița, pentru antrenamentele și jocurile oficiale ale echipei de handbal pentru senioare.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 1/52 din 20.11.2019

Având în vedere: Adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 2456/18.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut, în cuantum de 22782,9 lei, pentru buna desfășurare a proiectului, în vederea achitării cheltuielilor curente, după cum urmează:
– 4028 lei pentru achitarea contribuțiilor aferente cheltuielilor salariale, scadente la data de 25.11.2019;
– 3462,90 lei, valoare cu TVA, factură achiziție consumabile, tranșa II, scadentă la data de 31.10.2019;
– 4522 lei valoare cu TVA, consumabile, tranșa III, scadentă la data de 30.11.2019;
– 5385 lei cheltuieli salariale (salarii nete), aferente lunii septembrie 2019;
– 5385 lei cheltuieli salariale (salarii nete), aferente lunii octombrie 2019.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.

Nr. 211 din 07.11.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 634/07.11.2019 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 352/07.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogarea de la prevederile Art. 7, alin. 7 din Regulamentul cadru privind acordarea de burse pentru studenţi (R4), pentru studenta Sivulca Alexandra-Daniela, programul de studii de masterat Marketing şi comunicare în afaceri, anul I.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Nr. 210 din 07.11.2019

Având în vedere: Solicitarea domnului ş. l. dr. ing. Vasile Cojocaru, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 351/07.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă noua denumire a colegiului universităţii: ,,Colegiul Terţiar Nonuniversitar “Eftimie Murgu” Reşiţa.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Directorului Colegiului Terţiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reşiţa.

Nr. 209 din 07.11.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.(n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(l) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; propunerea Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 222/07.11.2019,
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Situaţia acoperirii cu personal a posturilor din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru anul 2019-2020, actualizată ca urmare a finalizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante cu personal didactic asociat.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Compartimentului Resurse Umane şi Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.