Nr. 1/30 din 26.06.2019

Având în vedere: propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 494/26.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1211/26.06.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 26.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Anexei privind achiziţiile directe pe anul 2019.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa – membru fondator al reţelei academice europene pentru tehnologii de fabricație aditive SEEAM-Network