Ziua internațională a democrației, la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a decretat ca, începând cu anul 2008, data de 15 septembrie să fie sărbătorită ca Zi Internaţională a Democraţiei.
În cadrul rezoluției care însoțește declarația se afirmă principiile democraţiei, elementele şi modalităţile de exercitare a unei guvernări democratice, precum şi dimensiunea internaţională a democraţiei, această zi având o dublă semnificație: de a sărbători democraţia şi de a aminti importanţa promovării şi protejării acestei valori universale! În organizarea absolventei programului de studii Drept European și Internațional (DEI) din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, jr. Gherle Lili Flisc, cu sprijinul instituției de învățământ superior reșițean și alături de Cabinetul individual de avocatură Mircea Boboșă, marți, 17 septembrie 2019, la ora 17:00, sala multimedia „Constantin Gruescu” din UEMR găzduiește un eveniment menit să marcheze Ziua internațională a democrației.

Nr. 6/39 din 09.09.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modelul declarațiilor cadrelor didactice titulare / pensionate / asociate privind desfășurarea de activități didactice în anul universitar 2019-2020.
Art. 2. Prezenta se comunică Biroului Resurse Umane și facultăților, care vor dispune departamentelor completarea acestor declarații de către cadrele didactice.
Art. 3. Prezenta se comunică Biroului TIC în vederea actualizării pe site.

Nr. 5/39 din 09.09.2019

Având în vedere: Adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1739/09.09.2019; Hotărârea nr. 2/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019; Hotărârea nr. 3/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă alocarea sălii B2.5 (sediul fostului DIEI) drept sediu al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.
Art. 2. Până cel târziu la data de 20.09.2019, fostul Departament de Inginerie Electrică și Informatică va elibera spațiul B2.5.
Art. 3. Prezenta se comunică domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița, Facultății de Inginerie și Management și dnei conf. univ. dr. ing. Mihaela Molnar.

Nr. 4/39 din 09.09.2019

Având în vedere: adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1738/09.09.2019; Hotărârea nr. 2/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019; Hotărârea nr. 3/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă plata, din bugetul proiectului „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, a taxei de autorizare a Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița și a programului TEHNICIAN OPERATOR DE MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ, ce va funcționa în cadrul Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.
Art. 2. Prezenta se comunică domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița și Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 3/39 din 09.09.2019

Având în vedere: adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1738/09.09.2019; hotărârea nr. 2/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019,
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă demararea procesului de autorizare a Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.
Art. 2. Se aprobă demararea procesului de autorizare a programului TEHNICIAN OPERATOR DE MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ, ce va funcționa în cadrul Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.
Art. 3. Se numește echipa pentru întocmirea dosarului de autorizare și pentru gestionarea datelor pe platforma https://calitate.aracip.eu, după cum urmează:
Ș. l. dr. ing. Vasile Cojocaru – expert implementare activități partener 2
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan – Iosif Korka – tutore cursanți
Conf. univ. dr. ing. Călin – Octavian Micloșină – expert evaluare grup țintă .
Art. 4. Prezenta se comunică domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.

Nr. 2/39 din 09.09.2019

Având în vedere: adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1737/09.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se numește dl. ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru Director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.
Art. 2. Prezenta se comunică Biroului Resurse Umane în vederea emiterii deciziei de numire.

Nr. 1/39 din 09.09.2019

Având în vedere: Propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 117/04.09.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1728/04.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat 3.
Art. 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat 3 se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 1/38 din 03.09.2019

Având în vedere: adresa Asociației Județene de Șah Caraș-Severin nr. 54/11.07.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 608/29.07.2019 și la rectorat cu nr. 1563/30.07.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 03.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea cu titlu gratuit a cantinei din corpul D, de către Asociația Județeană de Șah Caraș-Severin, în vederea organizării competiției de șah „Memorialul Corneliu Bușu“, ediția a IV-a, în perioada 12 – 15.09.2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 145 din 09.09.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr.136 din 04.09.2019; prevederile Art.286, alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.302, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(1) şi alin.(2), lit.n. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; necesitatea asigurării continuităţii activităţii în perioada de tranziţie aferentă reorganizării prin comasare a celor două departamente existente în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management până la data de 04.09.2019, respectiv a Departamentului de Inginerie Mecanică şi Management şi a Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Până la finalul anului universitar 2018-2019, Fişele posturilor tuturor angajaţilor celor două departamente, care au funcţionat până la data de 04.09.2019 în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, rămân cele stabilite la începutul anului universitar în curs.
Art. 2. Directorul interimar, desemnat de Rector pentru a asigura conducerea noului departament pe o perioadă determinată, de cel mult 6 luni, va întocmi, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea anului universitar 2019-2020, noul Stat de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi Fişele de post individualizate aferente acestuia.
Art. 3. Prezenta hotărâre completează Hotărârea Senatului nr. 136 din 04.09.2019 şi se aduce la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi Biroului Resurse Umane.

Nr. 144 din 09.09.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr.1/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 consolidat rectificat (3), în forma propusă de Consiliul de administraţie.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.