UEMR - operator de date cu caracter personal

Notă de informare privind datele cu caracter personal 
• Începând cu data de 12.XI.2012, în vederea aplicării Legii nr. 677 din 21.XI.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, situaţiile şcolare ale studenţilor (care constituie date cu caracter personal) vor putea fi consultate la secretariatele facultăţilor numai de către persoanele la care acestea se referă
• UEMR este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în scopul declarat "educaţie şi cultură" sub nr. 26786 şi ca operator pentru supraveghere video sub nr. 26787