Taxe pentru studii universitare (licenţă, master, doctorat)

1) Pentru cursanţii care ocupă un loc bugetat

Nr.
crt.

Tipul taxei

Cuantumul taxei pe nivel de studii (lei)

Licenţă

Master

Doctorat

1.

Înscriere la admitere

100

200

2.

Înmatriculare

100

200

3.

Reînmatriculare

200

-

4.

Examen de diferenţă

50/examen

-

-

5.

Recuperări activităţi practice

10/ora de laborator/proiect

20/ora de laborator/proiect

-

20/zi practică

-

-

6.

Reexaminări şi măriri de notă

50/examen

70/examen

-

7.

Înscriere la cerere în an suplimentar

100

150

-

8.

Eliberare programe analitice/fişe discipline

500

9.

Taxă studii refacere integrală disciplină

(Taxă anuală studii/60) x nr. credite alocate disciplinei

-

2) Pentru cursanţii care ocupă un loc cu taxă

2.a) Taxe de studii   

Nr.
crt.

Nivel de studii

Forma de învăţământ

Cuantum taxă

[lei/an universitar]

1.

Studii universitare de licenţă

învăţământ cu frecvenţă

2.400

învăţământ la distanţă

2.400

2.

Studii universitare de master

învăţământ cu frecvenţă

2.700

3.

Studii universitare de doctorat

învăţământ cu frecvenţă

5.000

2.b) Alte taxe:

Nr.
crt.

Tipul taxei

Cuantumul taxei pe nivel de studii (lei)

Licenţă

Master

Doctorat

1.

Înscriere la admitere

100

200

2.

Înmatriculare

100

200

3.

Reînmatriculare

200

-

4.

Examen de diferenţă

50/examen

-

-

5.

Recuperări activităţi practice

10/ora de laborator/proiect

20/ora de laborator/proiect

-

20/zi practică

-

-

6.

Reexaminări şi măriri de notă

50/examen

70/examen

-

7.

Înscriere la cerere în an suplimentar

100

150

-

8.

Transfer la altă instituţie de învăţământ

1.000

1.500

2.000

9.

Eliberare programe analitice

500

10.

Examene de finalizare a studiilor

300

pentru absolvenţii UEMR, care au studiat în ultimul an cu taxă la UEMR la un program de studii acreditat

300

5.000

50 + taxă acord

pentru absolvenţii UEMR care au studiat în ultimul an cu taxă la UEMR la un program de studii autorizat provizoriu şi susţin examenul de absolvire la altă universitate

-

-

500

pentru absolvenţii UEMR din promoţiile anterioare şi absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior, care au urmat programe de studii acreditate sau autorizate provizoriu conform legii

-

-

1.000 lei

pentru absolvenţii de învăţământ superior particular, care se încadrează în prevederile <LLNK 12000    60 10 201   0 17>Legii nr. 60/2000 şi susţin şi examen de selecţie

-

-

11.

Taxă studii refacere integrală disciplină

(Taxă anuală studii/60) x nr. credite alocate disciplinei

-