Conferinţe, simpozioane, convenţii, seminarii, expoziţii

Conferințe / simpozioane de interes în anul 2018

Domeniul tehnic (inginerie)

14th International Conference on Development and Application Systems (DAS 2018)

2nd Int. Conf. on Environment, Chemical Engineering & Materials (ECEM '18)

3rd International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER 2018)

2nd International Conference on Energy Economics and Energy Policy (ICEEEP 2018)

International Conference on Applied Sciences (ICAS2018)

10th International Symposium on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering (KOD 2018)

International Conference on Applied and Theoretical Electricity (ICATE 2018)

10th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2018)

1st International Conference on Numerical Modelling in Engineering (NME 2018)

7th International Conference on Fracture Fatigue and Wear (FFW 2018)

Domeniul economic & socio-uman

Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI)

Informaţii privind revistele şi editurile

Standarde minimale pentru conferirea titlurilor didactice şi gradelor profesionale

Ordinul MEN nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, și anexele nr. 1 - 35 

Ordinul MECS nr. 3.191/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat

Ordinul MECS nr. 3.121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

Ordinul MEN nr. 4.204/2013 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare (modifică anexele OMECTS 6.560/2012)

Ordinul MECTS nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, și anexele nr. 1 - 35