Conferinţe, simpozioane, convenţii, seminarii, expoziţii

Informaţii privind revistele şi editurile

Standarde minimale pentru conferirea titlurilor didactice şi gradelor profesionale

Ordinul MECS nr. 3.191 / 2015 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat

Ordinul MECS nr. 3.121 / 2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

Ordinul MEN nr. 4.204 / 2013 privind modificarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice în învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

Ordinul MECTS nr. 6.560 / 2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice în învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 
Anexele 1 - 35 la Ordinul MECTS nr. 6560 /2012