Alt-Text
Vizitatori ai site-ului, de la 1 octombrie 2013:
Flag Counter

Achiziție 2018

Informare - identificare operatori economici interesaţi

Prin prezenta informăm toţi operatorii economici interesaţi că Universitatea „Eftimie Murgu” va aplica procedura de Negociere fără publicare prealabilă, conform art. 104, alin. (1), lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.

Dată fiind urgenţa demarării procedurii în vederea atribuirii contractului de lucrări, rugăm toţi operatorii economici interesaţi să îşi exprime interesul de a participa la procedura de Negociere fără publicare prealabilă prin transmiterea unei adrese la sediul autorităţii contractante, Piaţa Traian Vuia nr. 1 - 4, 320085, Reșița, Caraş-Severin, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Corp A, etaj 3, Direcţia Generală Administrativ - Financiară,  sau la adresa de e-Mail investii@uem.ro, respectiv prin fax la nr. 0374810713, până la data de 25.04.2018, ora 12:00.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 0730583047 - Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii, prin e-Mail: investii@uem.ro; persoană de contact: ing. Carmen Cuzmoş.


   Comunicate de presă

25.04.2018 - Proiectul „Salvator din pasiune”
24.04.2018 - „Uniți pentru salvarea lui Sebastian”

   Evaluarea calităţii
   Punctul Unic Electronic
   Oferte pentru studenţi
   Cu ei ne mândrim
   Proiecte
   Concursuri / Alegeri
   Abuzuri / Abateri / Nereguli
   Campus Café