Programe de studii - licenţă

Admiterea la forma de învăţământ la distanţă, cu o durată de 3 ani, se organizează pentru următoarele domenii de licenţă / programe de studii:

Domeniul de licenţă

Specializarea/

Programul de studii

Acreditare [A]/

Autorizare de funcţionare provizorie [AP]

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Aparţine de

Administrarea afacerilor

Economia Turismului, Comerţului şi Serviciilor

AP

ID

180

DSE

(FSE)

Marketing

Marketing

A

ID

180

Ştiinţe administrative

Administraţie Publică

A

ID

180

DTSS

(FSS)

Program de studii postuniversitare

Domeniul

Specializarea/

Programul de studii

Aprobare a Senatului UEMR

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Aparţine de

Marketing

Marketingul Afacerilor - MA

Da

ID

120

FSE

Programe de conversie profesională

Candidaţii interesaţi în domeniul programelor de conversie profesională sunt rugaţi să acceseze formularul de preînscriere.