Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii

Misiune şi obiective 

Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii se află în incinta UEMR, Corp A, etajul 3. Prin activitatea desfăşurată, urmăreşte respectarea condiţiilor de conformitate şi regularitate pornind de la iniţierea şi derularea achiziţiilor publice până la concretizarea efectivă a acestora, urmăreşte creşterea eficienţei şi transparenţei cheltuielilor bugetare, stabilirea unui sistem coerent de priorităţi. Totodată, el asigură informaţii ordonatorului de credite cu privire la utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Personalul biroului

Şef (interimar) birou: ing. Lăcrimioara-Carmen Cuzmoş

Administrator patrimoniu: ing. Angela Angheloiu

Magazioner: Daniel Adelmann
Curier: Polina Pîrvănescu

Anunț publicitar nr. 138937/17.11.2017 - achiziție directă Lucrări termoizolații exterioare Corp D și zidărie

 • Anunț atribuire Lucrări termoizolații

Anunț publicitar nr. 138728/17.11.2017 - achiziție directă Abonamente publicații 2018

 • Anunț atribuire Abonamente publicații 2018

Anunț publicitar nr. 136177/09.11.2017 - achiziție directă Abonamente publicații 2018

 • Anunț anulare achiziție directă 

Anunț publicitar nr. 132433/26.10.2017 - achiziție directă Pachete cărți bibliotecă

 • Anunț atribuire Pachete cărți bibliotecă

Anunț publicitar nr. 93732/12.05.2017 - achiziție directă Pachete cărți bibliotecă

 • Anunț atribuire Pachete cărți bibliotecă

• Anunț achiziție directă - Obiectul achiziţiei: Servicii de verificare, reparare, înlocuire piese şi încărcare stingătoare/hidranţi interiori situaţi în corpurile de clădire ale Universităţii „Eftimie Murgu“ din Reşiţa

Anunț atribuire lucrări
Anunț achiziție directă
Caiet de sarcini
Formulare - model
Contract servicii - model

• Anunț achiziție directă - Lucrări de instalare sistem de detecţie şi semnalizare în caz de incendiu, instalaţie de desfumare a Sălii de Sport Polivalentă a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Anunț atribuire lucrări
Anunț achiziție
Model formulare lucrări
Model contract lucrări
Proiect tehnic (lucrări, liste, cantități)