Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii

Misiune şi obiective 

Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii se află în incinta UEMR, Corp A, etajul 3. Prin activitatea desfăşurată, urmăreşte respectarea condiţiilor de conformitate şi regularitate pornind de la iniţierea şi derularea achiziţiilor publice până la concretizarea efectivă a acestora, urmăreşte creşterea eficienţei şi transparenţei cheltuielilor bugetare, stabilirea unui sistem coerent de priorităţi. Totodată, el asigură informaţii ordonatorului de credite cu privire la utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Personalul biroului

Şef (interimar) birou: ing. Lăcrimioara-Carmen Cuzmoş

Administrator patrimoniu: ing. Angela Angheloiu

Magazioner: Daniel Adelmann
Curier: Polina Pîrvănescu

Achiziții 2018

• Informare identificare operatori economici interesaţi

Prin prezenta informăm toţi operatorii economici interesaţi că Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa va aplica procedura de „Negociere fără publicare prealabilă”, conform art. 104, alin. (1), lit. a) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.

Dată fiind urgenţa demarării procedurii în vederea atribuirii contractului de lucrări, rugăm toţi operatorii economici interesaţi să îşi exprime interesul de a participa la procedura de „Negociere fără publicare prealabilă”, prin transmiterea unei adrese la sediul autorităţii contractante, Piaţa Traian Vuia, Nr. 1-4, 320085, Reșița, Caraş-Severin, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Corp A, etaj 3, Direcţia Generală Administrativ - Financiară, sau la adresa de e-mail investii@uem.ro, respectiv prin fax la nr. 0374810713, până la data de 19.03.2018, ora 12:00.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon: 0730583047 – Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii, e-mail investii@uem.ro.
Persoană de contact: ing. Carmen Cuzmoş.

• Anunț publicitar nr. 157261 / 28.02.2018 - achiziție directă Pachete cărți bibliotecă.