Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii

Misiune şi obiective 

Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii se află în incinta UEMR, Corp A, etajul 3. Prin activitatea desfăşurată, urmăreşte respectarea condiţiilor de conformitate şi regularitate pornind de la iniţierea şi derularea achiziţiilor publice până la concretizarea efectivă a acestora, urmăreşte creşterea eficienţei şi transparenţei cheltuielilor bugetare, stabilirea unui sistem coerent de priorităţi. Totodată, el asigură informaţii ordonatorului de credite cu privire la utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Personalul biroului

Şef (interimar) birou: ing. Lăcrimioara-Carmen Cuzmoş

Administrator patrimoniu: ing. Angela Angheloiu

Magazioner: Daniel Adelmann
Curier: Polina Pîrvănescu

Achiziţii

• Anunț publicitar nr. 93732/12.05.2017 - achiziție directă Pachete cărți bibliotecă

Anunț achiziție directă

• Anunț achiziție directă - Obiectul achiziţiei: Servicii de verificare, reparare, înlocuire piese şi încărcare stingătoare/hidranţi interiori situaţi în corpurile de clădire ale Universităţii „Eftimie Murgu“ din Reşiţa

Anunț atribuire lucrări
Anunț achiziție directă
Caiet de sarcini
Formulare - model
Contract servicii - model

• Anunț achiziție directă - Lucrări de instalare sistem de detecţie şi semnalizare în caz de incendiu, instalaţie de desfumare a Sălii de Sport Polivalentă a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Anunț atribuire lucrări
Anunț achiziție
Model formulare lucrări
Model contract lucrări
Proiect tehnic (lucrări, liste, cantități)

2014 - 2016

• Invitaţie de participare pentru procedura de atribuire: achiziţie directă de servicii "Auditul financiar al proiectului"

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa solicită prin prezenta depunerea de oferte în vederea achiziţionării de servicii "Auditul financiar al proiectului" cod CPV 79212100-4 servicii de auditare financiară în cadrul proiectului "Banat's Cultural Patrimony - A European Patrimony".

• Procedură internă privind atribuirea contractului „Servicii specializate de monitorizare, pază şi intervenţie” 2015

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa vă invită sa participaţi la procedura internă privind atribuirea contractului „Servicii specializate de monitorizare, pază şi intervenţie”.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare şi clarificări se pot obţine prin transmiterea unei solicitări în scris la numărul de fax 0255 207501, persoană de contact: Angela Angheloiu.

Termenul limită de transmitere al ofertelor este 12.06.2015, ora 10:00. Adresa de transmitere a ofertelor este: Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Piaţa Traian Vuia nr. 1-4, 320085, Corp A, etajul 3, Direcţia Generală Administrativ - Financiară.

Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta este ataşată prezentei invitaţii si poate fi descărcată de mai jos.

Caiet de sarcini
Fişă de date
Clauze contractuale obligatorii
Formulare

• Achiziţie directă pentru "Servicii de audit financiar", în cadrul proiectului "Campus Universitar Complex Eftimie Murgu", cod SMIS 13447, cod CPV 79212100-4 - Servicii de auditare financiară (Rev. 2), conform cerinţelor din caietul de sarcini anexat.

Ofertele se vor depune prin fax la nr. 0255 207501 sau prin e-Mail la adresa investitii@uem.ro până cel târziu la data de 14.04.2015, ora 11:00.
Informaţii suplimentare la tel.: 0255 215135.

• Procedură internă privind atribuirea contractului „Servicii specializate de monitorizare, pază şi intervenţie” 2014

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa vă invită sa participaţi la procedura internă privind atribuirea contractului „Servicii specializate de monitorizare,  pază şi intervenţie”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare şi clarificări se pot obţine prin transmiterea unei solicitări în scris la numărul de fax 0255 207501, persoană de contact: Angela Angheloiu.

Termenul limită de transmitere al ofertelor este 14.06.2014, ora 10:00. Adresa de transmitere a ofertelor este: Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Piaţa Traian Vuia, Nr. 1 - 4, 320085, Corp A, etajul 3, Direcţia Generală Administrativ - Financiară. 

Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi descărcată de mai jos!