04 - 06.09.2017 - Înmatricularea candidaților admiși (sesiunea iulie)

07 - 21.09.2017 - Înscrieri la admitere
22.09.2017 - Interviu / probe eliminatorii (dacă este cazul)
23.09.2017 - Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
24.09.2017 - Soluționarea contestațiilor
25.09.2017 - Verificarea dosarelor. Afișarea rezultatelor
25 - 27.09.2017 - Înmatricularea candidaților admiși
28.09.2017 - Redistribuirea candidaților și definitivarea listelor cu candidații admiși

Calendarul detaliat pentru sesiunile iulie și septembrie