Colegiul de Onoare al UEMR

Componența Colegiului de Onoare

Membri titulari:
Conf. univ. dr. Andrade Ionuț Bichescu
Prof. univ. dr. ing. Nicoleta Gillich
Conf. univ. dr. Marius Miloș
Conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia
Ș. l. dr. ing. Cornel Hațiegan

Membri supleanți:
Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel
Ș. l. dr. ing. Cornelia Victoria Anghel - Drugărin
Conf. univ. dr. Solomia Andreș
Conf. univ. dr. Lavinia Popp
Asist. univ. dr. Ioan Hălălae

Secretariat:
Ing. Veronica - Loredana Păcurariu