Taxe pentru perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

Denumirea programului

Cuantum taxă
[lei/an universitar]

Susţinere colocviu de admitere la gradul didactic I

150

Înscriere la gradul didactic II

150

Formare psiho-pedagogică pentru examenele de definitivare în învăţământ

220